Pro zaměstnavatele : Vložení volného pracovního místa ZDARMA

Registrace nového uživatele


E-mail *nutné vyplnit
Heslo *nutné vyplnit
Celé jméno
Muž / žena
*Souhlasím Tímto, na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění potvrzuji, že souhlasím s užitím výše vyplněných údajů týkajících se mé osoby v souladu s účelem tohoto serveru praceunas.cz. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě na výše uvedeném serveru jeho provozovateli. Poskytnuté údaje budou provozovatelem serveru užity jen v souladu s účelem serveru praceunas.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Veškeré služby pro uchazeče o zaměstnání jsou na serveru praceunas.cz ZDARMA.