Pro zaměstnavatele : Vložení volného pracovního místa ZDARMA
zpět na volná místa v Ostravě


UPOZORNĚNÍ : Toto volné pracovní místo již bylo odstraněno z naší databáze. Záznam již není aktuální a nelze na tento inzerát odpovědět.

referent/ka sociální pracovník/ce - sociálně právní ochrana dětí (Ostrava)

Statutární město Ostrava nabízel v minulosti volné pracovní místo v obci Ostrava na pracovní pozici referent/ka sociální pracovník/ce - sociálně právní ochrana dětí. a nabízená mzda je ve výši 20450,-28540,-.

Tato nabídka volného pracovního místa již není aktuální

Detailní informace o volném pracovním místě

Pozice referent/ka sociální pracovník/ce - sociálně právní ochrana dětí
Obec Ostrava
Mzda 20450,-28540,-
Přidáno 21.10.2017
Volné od 1.11.2017
Úvazek
Směnnost Pružná pracovní doba
Počet míst 1

Poznámka k volnému místu
Místo výkonu práce: území městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopisu apod. Lhůta pro podání: 3. 11. 2017 do 12:00 hodin, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Způsob a místo podání: poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2017 - NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče.
Adresa pro odeslání: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha, tajemník, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová.

Bližší informace: Mgr. Ivana Bollogová, vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí, tel.: 599 420 116, e-mail: IBollogova@ostrava-hrabova.cz

Druh práce: sociální pracovník SPOD
Odbor úřadu: odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Platové zařazení: 11. platová třída podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s možností přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Délka pracovního poměru: doba určitá - zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení v 11/2017, nebo dle dohody.

Charakteristika vykonávané práce:
- plní všechny úkoly vyplývající zejm. ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblastech výchovy a výživy nezletilých dětí, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu,
- vykonává opatrovnictví, poručnictví a zastupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí,
- poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,
- poskytuje pomoc dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání,
- poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky).

Předpoklady:
-dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.
Požadované vzdělání: dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky:
- zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (výhodou),
- vítaná alespoň roční praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet, ASPI, SVI),
- dobré komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, asertivita, ochota pracovat v týmu pracovní pohotovosti,
- velmi dobrá znalost souvisejících právních předpisů:
-zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
-zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních aj.

Požadované doklady:
a) životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsí
Klikni ZDE pro sdílení tohoto inzerátu na FB

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti

Min. vzdělání Bakalářské

Kontaktní údaje

Zaměstnavatel Statutární město Ostrava
Adresa Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Hrabová
Bažanova 174, Ostrava 720 00

Obory

Zařazeno v oborech Neuvedeno


Volné místo zveřejněné na Úřadu práce v Ostravě


Odpovědět na inzerát
referent/ka sociální pracovník/ce - sociálně právní ochrana dětí

Tento inzerát již není aktuální. Odpovědět proto není možné.

Nahlášení problémového inzerátu

Tento inzerát
Bližší popis
Email
Váš email


Přidat záložku Poslat na email