Název agentury A.V.I. s.r.o.
Druhy činnosti všechny druhy prací ve všech oborech
Platnost 1.7.2017 - 28.6.2020
Rozsah činnosti
Na území ČR Předmět povolení
Občanům ČR
Občanům EU/EHP
Cizincům mimo EU/EHP
Forma zprostředkování
b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
Druh vlastnictví Soukromé
Kontakty
Máchova 802, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1