Jak může dojít k ukončení pracovního poměru
-------------------------------------------

K ukončení pracovního poměru může dojít a) zručením ve zkučební době b) výpovědí ze strany zaměstnavatele c) okamžitým zrušením d) dohodou Dále jsou méně časté situace, kdy dochází ke ukončení pracovního poměru a to například smrtí zaměstnanace, uplynutím sjednané doby pokud tak bylo učiněno nebo např. vypršením platnosti pracovního povolení u cizinců.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
----------------------------------------------------

Doby, kdy jeden člověk pracoval celý život u jednoho zaměstnavatele, jsou dávno pryč. Dnes podniky vznikají jako houby po dešti a stejně rychle může dojít i k ukončení jejich činnosti. Zaměstnavatele mohou k ukončení pracovníhio poměru se zaměstnance vést různé důvody

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance
----------------------------------------------