Tato pracovní nabídka již není platná a nelze na ni odpovědět
Zpět
Název profese Strážník Městské policie Bruntál
Místo výkonu práce Bruntál
Přidáno 18.10.2018
Zaměstnavatel Město Bruntál
Úvazek Plný
Směnnost Nepřetržitý provoz
Počet míst 1
Požadované vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení)

místo výkonu práce : Bruntál
Starosta města Bruntálu vyhlašuje výběrové řízení na místo:

Strážníka Městské policie Bruntál

Místo výkonu práce: Město Bruntál a obce, s nimiž jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Strážníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky,
- je starší 21 let,
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, spolehlivá,
- je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění podle zák. 553/1991 Sb.

Další požadavky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- schopnost zvládnout zátěžové situace,
- odolnost vůči stresu,
- samostatnost,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- občanská bezúhonnost a spolehlivost,
- uživatelská znalost PC,
- znalost cizího jazyka výhodou.

V písemné přihlášce uveďte:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého bydliště, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail,
- číslo občasného průkazu,
- datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech,
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- čestné prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti ve smyslu § 4b zák. 553/1991 Sb., ne starší než 3 měsíce,
- čestné prohlášení o splnění podmínky bezúhonnosti ve smyslu § 4a zák. 553/1991 Sb, ne starší než 3 měsíce.

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu a MěP podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje starosta města Bruntál.

Nabízíme:
- náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, vyplácení odměn a další benefity.

.
Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Petr, tel.: 554 706 523.

Písemnou přihlášku lze podat:

ve lhůtě do 15. 11. 2018 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:
Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Z : 17.10.2018

Kontaktní údaje

Inzerát již není aktuální. Kontaktní údaje byly skryty.

Mzda

od 20000 do 30000 měsíčně

U společnosti Město Bruntál momentálně neevidujeme kromě pozice Strážník Městské policie Bruntál žádná další volná místa