Zpět
Název profese VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Místo výkonu práce Jičín
Přidáno 10.11.2018
Zaměstnavatel Město Jičín
Úvazek Plný
Směnnost Pružná pracovní doba
Hodin týdně 40
Trvání prac. poměru od 1.3.2019
Počet míst 1
Požadované vzdělání Bakalářské

VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
MĚSTO JIČÍN

Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa:
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11. platová třída, příplatek za vedení),
- místo výkonu práce - území města Jičína,
- dobré pracovní podmínky, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity,
- možnost získání služebního bytu.

Předpoklady pro výkon funkce:
a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, ovládá jednací jazyk, dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění,
b) ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
c) praxe v oboru minimálně 3 roky,
d) organizační, řídící a komunikační schopnosti,
e) dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, znalost cizího jazyka,
f) znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Internet, Outlook),
g) řidičské oprávnění skupiny "B" - aktivní řidič.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:
a) návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu a kultury v rozsahu max. 2 normostran,
b) úředně ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný profesní životopis uchazeče včetně uvedení praxe (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti), telefonického a elektronického kontaktu,
d) originál výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky; u osob narozených před datem 1.12.1971 lustrační osvědčení (je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru) a prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.,
e) popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín.

Přihlášky musí být doručeny ve lhůtě

do 20.11.2018.

Bližší informace Vám budou podány vedoucím úřadu Ing. Peterem Barešem nebo vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Marií Faruzelovou, tel. 493 545 175, mail: faruzelova@mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány.
V Jičíně dne 25.10.2018
Kontaktní údaje

Jméno Marie Faruzelová
Email faruzelova@mujicin.cz
Telefon +420 493 545 175

Mzda

od 24600 do 33300 měsíčně

Odpovědět na inzerát

faruzelova@mujicin.cz
Nedostupné. Funkci Online životopisu mohou využít pouze registrovaní uživatelé

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT ODPOVĚĎ" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím serveru praceunas.cz . Tyto údaje poskytuji společnosti Město Jičín výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat společnost Město Jičín o smazání nebo o opravu osobních údajů.
Přidat záložku
Nahlásit chybu

Žádná podobná místa


Volné pravocní s místo VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU je vystaveno v regionu Jičín.