Tato pracovní nabídka již není platná a nelze na ni odpovědět
Zpět
Název profese ZAMĚSTNANEC/-KYNĚ OBCE ZAŘAZENÝ DO MĚSTSKÉ POLICIE JIČÍN
Místo výkonu práce Jičín
Přidáno 8.11.2018
Zaměstnavatel Město Jičín
Úvazek Plný
Směnnost Nepřetržitý provoz
Počet míst 1
Požadované vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení)

ZAMĚSTNANEC/-KYNĚ OBCE ZAŘAZENÝ DO MĚSTSKÉ POLICIE JIČÍN
Starosta města Jičína vyhlašuje
v ý b ě r o v é ř í z e n í
na obsazení pracovního místa: zaměstnanec/kyně obce zařazený do Městské policie Jičín

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a) uchazeč je státním občanem ČR, je starší 18 let, je bezúhonný a spolehlivý,
b) je zdravotně způsobilý ve smyslu vyhl. č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka a čekatele obecní policie,
c) ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
e) řidičský průkaz sk. "B" - aktivní řidič, znalost práce na PC,
f) dobré komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi,
g) znalost cizího jazyka a praxe v dané oblasti vítána.

Nabízíme:
- platové zařazení podle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (5.-6. platová třída),
- místo výkonu práce - město Jičín a dále obce, se kterými město Jičín uzavřelo veřejnoprávní smlouvu dle § 3a a § 3b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění,
- dobré pracovní podmínky.
Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ne starší tří měsíců, výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.
Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám starosty JUDr. Jana Malého, nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín
do 14. listopadu 2018.
Případné bližší informace Vám podá velitel MP Bc. Karel Juryca na tel. 493545157 nebo mailu: juryca@mujicin.cz.
V Jičíně dne 26.10.2018


JUDr. Jan Malý
starosta města

Kontaktní údaje

Inzerát již není aktuální. Kontaktní údaje byly skryty.

Mzda

od 14330 do 22260 měsíčně