Tato pracovní nabídka již není platná a nelze na ni odpovědět
Zpět
Název profese REFERENT/-KA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Místo výkonu práce Jičín
Přidáno 8.11.2018
Zaměstnavatel Město Jičín
Úvazek Plný
Směnnost Pružná pracovní doba
Počet míst 1
Požadované vzdělání Bakalářské

REFERENT/-KA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Město Jičín
Výběrové řízení
Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
referent oddělení úřadu územního plánování.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou vhodný i pro absolventy,
- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9.-10. platová třída), osobní příplatek po zkušební době,
- místo výkonu práce - město Jičín, správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,
- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, pružná pracovní doba,
- možnost získání služebního bytu.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce:
1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,
2) vysokoškolské vzdělání technického směru, výhodou je splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve veřejné správě a stavebnictví, znalost cizího jazyka.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.
K přihlášce se připojí životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího MěÚ, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně Městského úřadu Jičín na téže adrese
do 3.12.2018.
Případné bližší informace Vám budou podány u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, Ing. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17 listopadu č. 16, 50601 Jičín, tel. č. 493545150.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány.
V Jičíně dne 30.10.2018

Ing. Peter Bareš, vedoucí MěÚ

Kontaktní údaje

Inzerát již není aktuální. Kontaktní údaje byly skryty.

Mzda

od 17360 do 28320 měsíčně