Tato pracovní nabídka již není platná a nelze na ni odpovědět
Zpět
Název profese Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví, agenda sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Králíky
Místo výkonu práce Králíky
Přidáno 21.9.2018
Zaměstnavatel Město Králíky
Úvazek Plný
Směnnost Jednosměnný provoz
Počet míst 1
Požadované vzdělání Vyšší odborné

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.kraliky.eu
POŽADUJEME:
- minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, případně vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, případně splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení § 110, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách
- znalost principů poskytování sociálně-právní ochrany dětí
- základní orientaci v následujících právních předpisech:
- zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,
- vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí
- zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
- zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Outlook, Word, Excel, Internet Explorer)
- řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla
- spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu, komunikační schopnosti na velmi dobré úrovni v psané i verbální rovině
PŘEDPOKLADY:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka,
- splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem
NABÍZÍME:
- platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, tj. 10. platová třída
- možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu
KONTAKT:
Přihlášky s výše uvedenými doklady dodejte do 01.10.2018 11:00 hod. na adresu:
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.
Obálku označte textem "Neotvírat - výběrové řízení - referent SPOD".

Kontaktní údaje

Inzerát již není aktuální. Kontaktní údaje byly skryty.

Mzda

od 18810 do 28320 měsíčně