Kontaktní formulář

Jméno
Email
Zpráva

Všeobecné podmínky pro užívání serveru praceunas.cz

 • Pracovní portál praceunas.cz shromažďuje, uchovává a vystavuje nabídky volných pracovních míst. Zdrojem pracovních nabídek jsou konkrétní společnosti (zaměstnavatelé), personální agentury a mpsv.cz
 • Veškeré služby pro uchazeče o zaměstnání jsou ZDARMA
 • Vystavení pracovního inzerátu je ZDARMA
 • Provozovatel serveru neručí za vložená data ani za informace v inzerátech uvedených.
 • Je zakázáno vystavovat pracovní nabídky, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, etickými zásadami a dobrou morálkou.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, upravit či smazat jakýkoliv inzerát bez udání důvodu. Rovněž může provozovatel zmrazit či zrušit jakýkoliv uživatelský účet, pokud provozovatel usoudí, že dotyčný uživatel opakovaně porušuje podmínky užívání serveru praceunas.cz .
 • Všechny inzeráty kromě inzerátů převzatých z mpsv.cz jsou kontrolovány administrátorem.
 • Doba vystavení inzerátu je 30 dnů
 • Počet současně vystavených inzerátů na odlišné pracovní pozice není omezen. Opětovné vystavení inzerátu na již jednou inzerovanou pracovní pozici je možné po uplynutí doby 30 dnů od vystavení inzerátu předchozího
 • Inzerát lze vystavit v maximálně 6 regionech ( okresech )
 • Inzerát bude před vystavením schválen administrátorem
 • NEVYSTAVUJEME inzeráty u kterých je uveden kontakt pouze na veřejný email typu xxxx@seznam.cz, xxxx@gmail.com, ..... a současně nabízejí pozici administrativního, obchodního, poradenského, zprostředkovatelského či podobného charakteru
 • NEVYSTAVUJEME inzeráty na nabídky typu 'MLM", "práce z domova", 'soutěže' apod.
 • NEVYSTAVUJEME inzeráty, které administrátor posoudí jako neprůhledné, zavádějící nebo inzeráty uvádějící uživatele v omyl
 • U pracovní pozice musí být uvedena alespoň zhruba náplň práce.
 • Je zakázáno zkoušet prolomit bezpečnost a funkčnost serveru. V případě nalezení bezpečností slabiny nebo nefunkčnosti, je uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečných odkladů nahlásit provozovateli
 • Uživatel je povinen své přihlašovací údaje uchovat v tajnosti. Při ztrátě nebo zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou nenese provozovatel za případné škody žádnou zodpovědnost
 • Uživatelský účet lze zrušit žádostí na email info@praceunas.cz
 • Uživatel je povinen uvést pravdivé údaje. Veškerá data jsou před zneužitím chráněna dle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nebudou poskytnuta třetím osobám vyjma mimořádných případů při spolupráci s policií ČR a s orgány činnými v trestním řízení.
 • Každý uživatel, který se rozhodne server využívat, vyslovuje souhlas s těmito podmínkami.
 • Tyto podmínky se mohou měnit a vstupují v platnost dne 1.1.2011
 • Poslední aktualizace podmínek pro užívání serveru praceunas.cz proběhla 10.2.2014

Provozovatel webu

Martin Kejzlar
IČ : 69151857
DIČ : CZ7906013434
Jaselská 821, Jičín, 50601