Název profese Vedoucí oddělení infrastruktury IT
Místo výkonu práce území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Přidáno 23.5.2024


Volné od 23.5.2024
Zaměstnavatel JOBSYSTEM s.r.o.
Počet míst 1
Požadované vzdělání Bakalářské

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/73
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Náplň práce:
• správa serverové infrastruktury na platformě Windows (na Linux platformě výhodou),
• správa síťové infrastruktury (aktivních prvků – switche, firewall atd.),
• správa systémových aplikací (MS Exchange, WSUS, AD),
• správa zálohovaní dat i jejich obnova (znalost zálohování v prostředí Veritas Backup výhodou),
• sledování stavu serverové i síťové infrastruktury a řešení případných problémů s dodavatelskými firmami,
• správa virtuálního prostředí (znalost virtuálního prostředí VMWARE a HYPER-V výhodou),
• administrace SQL serveru a databází (výhodou),
• správa a přidělování IP rozsahů,
• analýza a řešení problémů ve spolupráci s ostatními odděleními odboru informatiky a Smart City.

Požadujeme:
Zákonné podmínky:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
• trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
• některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Obor:
• vzdělání v oboru IT, zaměřený na výpočetní techniku, technické zaměření apod. výhodou.
Praxe:
• praxe v oboru minimálně 3 roky,
• praxe ve vedení kolektivu lidí výhodou.
Jiné požadavky:
• praktická znalost a praxe min 3 roky (výhodou):
o správa síťové infrastruktury (aktivních prvků – switche, firewall atd.),
o správa systémových aplikací (MS Exchange, WSUS, AD),
o sledování stavu serverové i síťové infrastruktury a řešení případných problémů s dodavatelskými firmami,
• znalost problematiky ICT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy výhodou,
• organizační, řídící a koncepční schopnosti,
• adaptabilita a analytické schopnosti,
• vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
• výborné komunikační schopnosti,
• jazykové znalosti – angličtina výhodou,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• znalost práce na PC s programem Microsoft Office (Excel, Word),
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• kreativní práci, prostor pro seberealizaci,
• možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
• možnost vést menší tým kolegů,
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu (v úterý a ve čtvrtek možnost odchodu z práce ve 14:00 hod. a v pátek ve 12:00 hod.)
• zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
• možnost vést tým kolegů,
• příjemné pracovní prostředí,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• finanční a věcné dary,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Platová třída: 12. platová třída (27 250 - 40 120 Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: doba neurčitá

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Lhůta pro podání přihlášky:
10. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Přejít na kontaktní údaje ▼

Další nabídky práce Olomouc

Olomouc
mBlue Czech, s.r.o.
Olomouc
Advantage Consulting, s.r.o. - Brno
Olomouc
Advantage Consulting, s.r.o. - Brno
Olomouc
50000 - 70000 Kč za měsíc
Hofmann Wizard s.r.o.
Olomouc
Advantage Consulting, s.r.o. - Olomouc
Olomouc
Advantage Consulting, s.r.o. - Olomouc
 

Kontaktní údaje

Jméno Eva Grundová
Email
Telefon 224819391


Volné pracovní místo Vedoucí oddělení infrastruktury IT je vystaveno v regionu Olomouc .
Nahlásit chybu