Pracovní nabídky

Společnost Jihomoravský kraj vystavuje 6 volných pracovních míst


Již neaktuální pracovní místa

operátor/operátorka Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele (Brno)
analytik/analytička Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele (Brno)
referent/ka posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí (Brno)
referent/referentka právní agendy oddělení legislativního a právního odboru kontrolního a právního (Brno)
referenta/ka rozpočtu oddělení rozpočtu a financování odboru školství - zástup za mateřskou dovolenou (Brno)
referenta/ka rozpočtu oddělení rozpočtu a financování odboru školství (Brno)
referent/ka ochrany přírody a krajiny oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí (Hodonín)
investiční referent/ka oddělení realizace investic odboru investic (Brno)
referenta/referentka právní agendy odboru kancelář ředitele (Brno)
právníka/právnička oddělení organizačního odboru kancelář hejtmana (Brno)
hlavní účetní/hlavního účetního odboru ekonomického (Brno)
investiční referent/ka oddělení realizace investic odboru investic (Brno)
referent/referentka právní agendy oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu (Brno)
referent/referentka veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek odboru investic (Brno)
referent/referentka právní agendy oddělení právního a ekonomického odboru kancelář hejtmana (Brno)
vedoucí odboru zdravotnictví (Brno)
rozpočtář/rozpočtářka oddělení hospodářské správy (Brno)
kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního (Brno)
referent/referentka vnitřních věcí státu oddělení správního odboru správního a Krajského živnostenského úřadu (Brno)
referenta/referentky právní agendy odboru kancelář ředitele (Brno)
referent/referentka evropských fondů oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje (Brno)
referent/referentka rozpočtu a financování oddělení rozvoje dopravy odboru dopravy (Brno)
referent/referentka IT a serverů odboru informatiky (Brno)
analytika/analytičky Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele (Brno)
referenta/referentky veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek (Brno)
investičního referenta/referentky se zaměřením na investiční projekty, (Brno)
referenta/referentky právní agendy oddělení stavebního řádu (Brno)
referent/referentka právní agendy odboru kancelář ředitele (Brno)
administrativní a spisový pracovník/pracovnice oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele (Brno)
Refefenti silniční dopravy (Znojmo)
a další .......

U společnosti Jihomoravský kraj evidujeme 6 volných pracovních míst

70888337