Pracovní nabídky

Společnost Město Bruntál vystavuje 1 volné pracovní místo


Již neaktuální pracovní místa

Úředník - referent daní a poplatků, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací (Bruntál)
Strážník Městské policie Bruntál (Bruntál)
Asistent/ka prevence kriminality v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál (Bruntál)
Úředník - referent státní správy lesů a státního dozoru v lesích a myslivosti odděl. ekologie krajiny a zemědělství, odboru ŽP, silničního hospodářství a zemědělství (Bruntál)
Vedoucí oddělení rozpočtu, finančního odboru (Bruntál)
Úředník/ce - referent/ka - statistika, administrativa, oddělení územního plánování a památkové péče, odboru výstavby a územního plánování (Bruntál)
Úředník - referent správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací (Bruntál)
Strážník Městské policie Bruntál (Bruntál)
Úředník - referent přestupkové agendy, oddělení všeobecné správy, správního odboru (Bruntál)
Strážník Městské policie Bruntál (Bruntál)
Úředník/ce referent/ka přestupkové agendy, oddělení všeobecné správy, správního odboru (Bruntál)
Úředník/ce - matrikář/ka, pracovník/ce spisovny (Bruntál)
Strážník Městské policie Bruntál (Bruntál)
Úředník - sociální pracovník oddělení sociálně - právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí (Bruntál)
Asistent/ka prevence kriminality v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál (Bruntál)
Strážník Městské policie Bruntál (Bruntál)
Úředník - sociální pracovník oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí (Bruntál)
Úředník - samostatný referent stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování (Bruntál)
Úředník - referent silničního hospodářství oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (Bruntál)
Samostatný referent památkové péče, oddělení územního plánování a památkové péče, odboru výstavby a územního plánování (Bruntál)
Úředník - referent státní správy myslivosti a rybářství, oddělení ekologie krajiny a zemědělství, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (Bruntál)
Úředník - samostatný referent stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování (Bruntál)
Vedoucí oddělení daní a poplatků, finančního odboru (Bruntál)
Úředník/ce - Sociální pracovník/ce oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí (Bruntál)
Úředník/ce - Koordinátor/ka komunitního plánování, oddělení sociálních služeb (Bruntál)
Úředník referenta státní správy lesů a státního dozoru v lesích a myslivosti, oddělení ekologie krajiny a zemědělství (Bruntál)
Úředník referenta správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací (Bruntál)
Úředník - koordinátor komunitního plánování, oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí (Bruntál)
Úředník - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí (Bruntál)
Úředník - samostatný referent správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací (Bruntál)
a další .......

U společnosti Město Bruntál evidujeme 1 volné pracovní místo

00295892