Pracovní nabídky

Společnost Statutární město Prostějov neevidujeme žádná volná pracovní místa


Již neaktuální pracovní místa

TECHNICI - REFERENTI STAVEBNÍHO ÚŘADU (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZPOČTU A EVIDENCE MAJETKU FINANČNÍHO ODBORU (Prostějov)
REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (Prostějov)
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (Prostějov)
REFERENT/REFERENTKA REGISTRU ŘIDIČŮ NA ODBORU DOPRAVY (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (Prostějov)
REFERENT/KA PŘEDINVESTIČNÍ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ (Prostějov)
TECHNICKÝ DOZOR NA ODDĚLENÍ REALIZACE (Prostějov)
PAMÁTKÁŘ/KA NA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - PRÁVNÍK (Prostějov)
REFERENT/KA REGISTRU OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ POPLATKŮ A PLATEB NA FINANČNÍM ODBORU (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (Prostějov)
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (Prostějov)
REFERENT/KA SAMOSPRÁVNÝCH AGEND PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT (Prostějov)
TECHNICKÝ DOZOR NA ODDĚLENÍ REALIZACE (Prostějov)
REFERENT/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY NA ODDĚLENÍ REALIZACE (Prostějov)
VEDOUCÍ KONTROLNÍHO ODDĚLENÍ Odboru obecní živnostenský úřad MMPv (Prostějov)
˜REFERENT/KA POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (Prostějov)
REFERENT/KA SAMOSPRÁVNÝCH AGEND PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT (Prostějov)
REFERENT/KA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí (Prostějov)
TECHNICI - REFERENTI STAVEBNÍHO ÚŘADU (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY pro oblast školství, kultury a sportu Odboru školství, kultury a sportu MMPv (Prostějov)
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODDĚLENÍ PRÁVNÍHO ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (Prostějov)
REFERENT/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC (Prostějov)
VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBROU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA (Prostějov)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (Prostějov)
REFERENT/KA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí (Prostějov)
a další .......
00288659