Každý uchazeč o práci moc dobře ví, že životopis je klíčovým a vstupním dokumentem, který se dostane personalistovi do ruky jako první a na základě něho, potažmo jeho obsahové části, má člověk možnost získat pozvání na tížený pohovor.

I když jde o stále omílané téma, stejně je tu spousta těch, kteří při přípravě životopisu tvoří jednu chybu za druhou a ty se následně projevují v neúspěších při shánění nového a lukrativnějšího zaměstnání.

Pojďme se tedy podívat na nejčastější chyby, které doslova pohřbí váš zájem o konkrétní pracovní místo.

Vše začíná při tvorbě dokumentu

Už v okamžiku, kdy si na svém počítači utvoříte dokument, který pojmenujete „přijímačka o práci“ či nějak podobně, děláte velikou chybu. Hlavně v okamžiku, kdy životopis netisknete, nýbrž zasíláte emailem. Mnohem profesionálněji zní „Příjmení – životopis“.

V opačném případě, odevzdáváte-li listinnou podobu životopisu, vyvarujte se jakkoliv odstrašujícímu vzhledu. Určitě zapomeňte na výrazné barvy, přehnaná výstřední pozadí a podobné věci, které každého personalistu pouze odradí.

Strukturovaný životopis vznikl od slova struktura, tudíž lpěte na správném odsazení a úpravě textu, vhodně podaných informacích a vyvarujte se výstřednímu fontu písma. Životopis by jistě neměl začínat vašimi koníčky nebo prezentovat vzdělání až za realizovanými pracovními úspěchy.

Struktura je velice důležitá a během několika vteřin o vás personalistovi řekne opravdu mnohé. Tito odborníci na přijímání pracovníků se mnohdy probírají desítkami, ba dokonce stovkami životopisů a na každý mají kupříkladu jen půl minuty nebo méně. Díky řádné struktuře se tak lze domoci tíženého úspěchu.

Pište pravdu a nepřehánějte

Obsahovou část životopisu lze shrnout do několika bodů, kterým se budeme věnovat podrobněji.

  • Nepiště lživé informace

  • Nepřehánějte to se samochválou a zbytečnou kritikou vlastní osoby

  • Pište přiměřené informace o osobním životě

  • Správné údaje o vzdělání a praxi

  • Lpěte na pravopis a styl psaní

Nepište lživé informace

V životopise rozhodně nelžete. Týká se to jak vzdělání, tak pracovních úspěchů nebo praktických dovedností. Pakliže o vás má konkrétní společnost zájem, stejně si většinu informací ověří a mnohé další lži vyjdou na povrch velice brzy po vašem nástupu do zaměstnání.

Skoncujte se samochválou a kritikou

Držte tvorbu životopisu v přiměřené rovině, respektive pište fakta, která nebudete zbytečně rozvádět, ať už ve váš prospěch nebo neprospěch. Zbytečné chvástání nebo podrývání vlastní osoby nepůsobí dobrým dojmem na žádného personalistu.

Osobní údaje

Strukturovaný životopis musí mít přiměřenou délku tak, aby se jím personalista dokázal prokousat během několika vteřin. Zapomeňte proto na jakékoliv zdlouhavé rozepisování nepodstatných informací týkajících se vašeho soukromí, což jsou fakta, jež danou osobu jistě nezajímají. Uveďte pouze to základní, jako je jméno, příjmení, bydliště, rok narození, národnost, apod.

Správné informace o vzdělání a praxi

Se zbytečnou délkou osobních informací souvisí také údaje týkající se vzdělání nebo praktických dovedností. Rozhodně do životopisu nevypisujte všechny absolvované školy, kurzy, brigády a podobné záležitosti. Životopis formulujte s přihlédnutím k dané pracovní pozici, tedy zdůrazněte praxi v konkrétním oboru.

Častou chybou bývá také nesprávné uvádění jazykových znalostí. To, že umíte v daném jazyce několik desítek slovíček, z vás ještě nedělá člověka oplývajícího minimálním označením „začátečník“, proto do životopisu uvádějte pouze prokazatelné jazykové dovednosti.

Správná čeština a používaná klišé

Mezi největší chyby patří bezpochyby pravopisné chyby, které mnohdy souvisí i s často používanými výrazy v životopisech. Vyvarujte se slovům, jako je flexibilní, efektivní, apod. Vsaďte na kreativitu a snažte se svůj životopis odlišit od těch ostatních.

Kromě těchto nejzásadnějších chyb při tvorbě životopisu si pohlídejte i ty menší, avšak při větším počtu poměrně zásadní – neuvádějte své platové požadavky, přikládejte pouze fotografii podobnou té pasové, nikoliv z dovolené a nezapomínejte na dostatek kontaktních informací. Teprve po vyvarování se výše uvedených nedostatků máte šanci na úspěch.