Každý člověk se může vlivem několika podstatných faktorů ocitnou rázem bez práce a stálého zaměstnání. Může to být způsobeno Vaši nedobrovolnou výpovědí, nutným snižováním pracovních míst, případně z Vaší vlastní iniciativy. Dnes je velice obvyklé a především logické, že se lidé ženou za lepší prací a tím pádem i vyššími výdělky. Ať z toho či onoho důvodu, je život bez zaměstnání velice frustrující a nerentabilní, proto je podstatné zvolit co nejvhodnější metodu a prostředky, jak si nové a vysněné pracovní místo nalézt.

Než si představíme jednotlivé a možné způsoby hledání práce, zamyslíme se nejdříve nad samotnou volbou Vašeho budoucího zaměstnání. Ideálním řešením je analyzování Vaší samotné osoby, z čehož velice dobře vyvodíte vhodnou a odpovídající práci právě pro Vás. Díky tomuto kroku budete alespoň vědět, jakým zásadním směrem se v životě ubírat.

Studie sebe sama
================
Je velice zřejmé, že v oblastech s nedostatečnou zásobou pracovních míst si není možné vybírat a téměř každý druhý člověk vezme jakoukoliv volnou pracovní pozici. Zkuste si ale i přesto vybudovat určitý kariérní plán, který Vám jistě usnadní nové hledání.

Prvotním počinem by mělo být hlavně poznání sebe sama. Jen Vy dobře znáte své kladné a záporné vlastnosti. Je vhodné sepsat si všechny přednosti, potřeby a sny, které očekáváte v následujícím zaměstnání. S tím samozřejmě bude souviset i rozpis Vašich negativ a slabin. Jen pouhým pohledem na tyto charakterové vlastnosti lze utvořit základní představu o tom, které povolání by pro Vás v žádném případě nepřipadalo v úvahu a pro které se naopak velice hodíte.

Je jistě moudré položit si několik základních otázek, jejichž odpovědi Vám v mnohém také napoví. Může se jednat například o dotazy tohoto typu:

Mám dostatečnou kvalifikaci pro svoje vysněné zaměstnání?
Jsem a budu schopen absolvovat další kurzy, rekvalifikace a školení pro potřeby budoucího zaměstnavatele?
Čeho chci vůbec dosáhnout ve svém novém povolání?
Bude pro mě případná změna oboru přínosná?
I když mohou tyto procesy vypadat jako běžná dětská hra, i tyto informace mají svojí váhu, kterou můžete využít pouze Vy sami. Čím důsledněji, upřímněji a pravdivěji budete k tomuto kroku přistupovat, tím reálnější bude výsledná hodnota poznání sebe sama. V momentě, kdy si vytvoříte určitou představu ať už konkrétního zaměstnání nebo pouze vhodného oboru či oblasti pracovního trhu, je možné pustit se do samotného hledání.

Možnosti hledání nové práce
===========================
Pokud máte zájem o dělnickou profesi nebo manažerský post, jsou všechny tyto pracovní nabídky dohledatelné hned několika způsoby, kam patří internet, úřady práce, tisk, personální agentury a další. Zkusme si trochu přiblížit hlavní výhody a nevýhody jednotlivých metod.

Úřad práce
==========
Pro člověka nedisponujícího internetem je to jedna ze základních variant. Vzhledem k nabízeným možnostem a službám jsou úřady práce téměř ideální metodou. Velkým kladem je především živý kontakt s Vaším přiděleným pracovním poradcem, který se Vám bude snažit hledání ulehčit. Součástí těchto procesů mohou být i rekvalifikační kurzy nebo školení, která bývají většinou zdarma. Bohatost nabídky odpovídá především pracovní oblasti pokrytí daného úřadu.

Personální agentury
===================
Tento způsob hledání zaměstnání je samozřejmě doprovázen také kontaktem s živým člověkem, kterého představuje pracovník nebo pracovnice personální agentury. Po krátké návštěvě této organizace budete seznámen(a) se základním fungováním výběru a hledání vhodného zaměstnání právě pro Vás. Agentura by se měla snažit vyhledávat vhodné nabídky, které Vám bude obratem předávat. Ve většině případech je tato služba zcela zdarma. Pracovní pozice, kterými disponují personální agentury jsou dle obecných pravidel vhodnější pro kvalifikovanější kandidáty, není to však podmínkou.

Internet
========
Jedním z pravděpodobně nejvyhledávanějších způsobů nového zaměstnání je bezesporu internet. Tato možnost je téměř tím nejideálnějším pomocníkem hned z několika podstatných důvodů.

- **Dostupnost a neomezenost** – z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu můžete vyhledávat zajímavé nabídky 24 hodin denně a 365 dní v roce

- **Bohatý rozsah** – inzertní server www.praceunas.cz umožňuje nahlédnout na tisíce různých pracovních příležitostí, které jsou přehledně členěny dle jednotlivých kritérií

- **Prezentování životopisu** – díky spoustě zajímavých služeb lze umístit svůj strukturovaný životopis na internet, kde bude viditelný všem potenciálním zaměstnavatelům

- **Online generování do formátu PDF a DOC** – tento prvotřídní pracovní portál je schopen nabídnout i velice populární funkcionalitu, která Vám vygeneruje Váš "strukturovaný životopis":[http://www.praceunas.cz/zivotopisy/] do formátu PDF nebo DOC a to přímo online

Nespornou výhodou internetových nabídek je také fakt, že zde naleznete pracovní pozice ze všech úřadů práce v České republice a většiny personálních agentur. Tento efektivní, rychlý a maximálně přehledný způsob Vám zaručí naprostou aktuálnost všech dat.

Inzerce v tisku
===============
Další metodou jsou kdysi velice známé a populární inzeráty v běžných tiskovinách. S nabídkami práce vychází dokonce zcela tématické noviny, které obsahují také stovky inzerátů a pracovních pozic rozdělených podle krajů nebo samotných oborů. Jejich vyhledávání je samozřejmě trochu pomalejší než pomocí internetu a také nenabízí dostatečné množství informací o nabízených pracovních pozicích.

Opačnou variantou této metody je podání vlastního inzerátu. I v moderní a počítačové době jsou stále firmy a společnosti, které tímto způsobem hledají svoje nové zaměstnance. Je to sice ojedinělé, ale nabízí se další způsob jak zvýšit svoje šance. Poptávku po zaměstnání je dobré vkládat do tématických periodik, které nějakým způsobem souvisí s hledaným oborem či jsou k tomuto účelu určeny.

Kontaktování firem a osobní známost
===================================
Poslední poměrně úspěšnou metodou může být Vaše aktivní vyhledávání a navštěvování konkrétních firem nebo společností, ve kterých se chcete ucházet o pracovní místo. S dobře připraveným průvodním dopisem a strukturovaným životopis můžete navštěvovat patřičná personální oddělení s dotazem na volné pozice.

S touto variantou hledání zaměstnání velice úzce souvisí způsob, při kterém využijete své známosti, blízké příbuzné nebo bývalé kolegy. Ti Vám mohou dát velice dobrý a bleskový tip na volné pracovní místo a zároveň spontánně a upřímně sdělit podrobnější informace k nabízené pozici, ať už se jedná o klady či zápory. Tento způsob je bezesporu velice otevřený.

Ideální volba zaměstnání

Pravděpodobně neexistuje žádné jednoznačné řešení, které by Vám pomohlo a usnadnilo cestu za Vaší novou prací. Spojením a využitím co největšího množství variant hledání práce se samozřejmě více přiblížíte tíženému výsledku. Na samotné přijetí má však vliv spousta další aspektů počínaje Vaším věkem a konče vědomostními znalostmi. Zamyslete se reálně nad svým budoucím zaměstnáním a věnujte maximum času a prostředků pro jeho nalezení.