Ženy s dětmi vzbuzují u spousty zaměstnavatelů rozporuplné pocity. Stále převládá velká spousta společností, které se žen před mateřskou dovolenou rozhodně bojí. Nejenom kvůli tomu, že jim po odchodu musí držet místo, ale je s tím spojeno i shánění náhradního pracovníka či administrace. V neposlední řadě je to obava o častou absenci ženy po návratu z mateřské dovolené, kdy je poměrně velký předpoklad, že jí kromě pracovní náplně, přibydou ještě rodičovské povinnosti.

Není však všechno špatné, jak na první pohled vypadá. Pojďme se na problematiku návratu z mateřské dovolené podívat z nejrůznějších úhlů pohledu.

Zaměstnavatel na vás musí počkat

Nejprve je nutné zmínit, že s návratem do zaměstnání přichází pro vašeho zaměstnavatele určité povinnosti. Pakliže jste byly na mateřské dovolené, máte v plné výši nárok na vaši původní pracovní pozici. Rozdílem je poté rodičovská dovolená, kdy už můžete být zařazeni na jiné místo, musí však kvalifikačně a finančně odpovídat tomu, z něhož jste odcházely.

Pakliže se dostanete do konfliktu se svým zaměstnavatelem právě v této otázce, nebojte se bránit, protože v tomto případě jste v právu. Jiné okolnosti mohou samozřejmě nastat v závislosti na podepsané pracovní smlouvě, kde můžete mít definován rozsah své práce a další věci, jimiž se zaměstnavatel do určité míry kryje.

Potenciál matek na mateřské dovolené

Na matky vracející se z mateřské dovolené by měl zaměstnavatel pohlížet zcela odlišně, než to bývá zvykem. I když většina využívá mnohých diskriminačních praktik, je třeba v těchto ženách spatřovat onen potenciál, který získaly během péče o malé děti a efektivním způsobem ho v zaměstnání využít.

Tyto ženy jsou totiž organizátorsky daleko zkušenější, než před nástupem na mateřskou dovolenou. Dnes již bývá trendem, že minimálně středně postavené pracovnice si během tohoto období udržují své znalosti, které následně rozvíjí, případně zůstávají v úzkém kontaktu se svým zaměstnavatelem, aby zcela úplně nevypadly z dané tématiky. Často jsou loajální, tvůrčí a dosti obětavé. Jednoduše prokazatelné vlastnosti většiny moderních žen.

Připravte se na adekvátní péči a návrat z mateřské dovolené

Pakliže se řadíte mezi výše uvedené ženy, můžete se setkat s velice pozitivním přístupem některých zaměstnavatelů. Dle vyjádření mnoha významných společností v České republice je takovým ženám předkládán adekvátní servis v podobě školení, zaučování a možnost následného rozvoje vědomostí. Často jsou těmto matkám nabízeny i flexibilnější pracovní doby, respektive je jim umožněna práce z domu.

Existuje i spousta možností přivýdělku při mateřské dovolené

Návrat z mateřské dovolené proto nemusí být úplnou katastrofou, vše závisí pouze na tom, od jakého zaměstnavatele odcházíte, a následně se k němu vracíte.