Osoby zdravotně postižené, které jsou označovány zkratkou OZP, patří také mezi adepty, jež mají nárok na pracovní poměr. Shánění práce v jejich případě je však značně obtížnější, než u běžného občana.

Pakliže jste OZP, určitě se nebojte jakékoliv pracovní indispozice, protože i vy můžete být součástí libovolného pracovního poměru. Abyste se stali pro danou pracovní pozici žádaným artiklem, je vhodné využít všech dostupných prostředků, které vás na takovou příležitost mohou připravit. Do značné míry také musíte vědět, kde nové zaměstnání hledat.

Příprava na pracovní poměr pro OZP

V první řadě si musíte být jisti, zda je váš zdravotní stav natolik odpovídající, že můžete nastoupit k výkonu práce. Nutná je tedy návštěva lékaře, po které lze využít přínosnou rekvalifikaci, jež je poskytována všem osobám zdravotně postiženým zcela zdarma.

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak rozvíjet své vědomosti, dovednosti a znalosti z daného oboru, které vám pomohou snadněji a mnohem rychleji získat požadovanou práci. Těchto služeb se domůžete na příslušném úřadu práce, pod který spadáte. Rekvalifikační kurzy, jež provádí přípravu do zaměstnání OZP, jsou přístupny také prostřednictvím nejrůznějších personálních agentur a fondů, které jsou zaměřeny na zdravotně postižené osoby.

Bezplatné služby, které jsou odrazovým můstkem pro shánění konkrétní práce.

Hledání práce pro OZP

V tomto případě lze využít nejrůznějších zdrojů, které vám dopomohou k tíženému výsledku. Patří mezi ně bezpochyby internet v podobě pracovních portálů a personální agentury. Obecné projekty, které nabízí práci všem občanům, včetně OZP.

Aby byly vaše šance co nejúčinnější a snažení co nejjednodušší, můžete se obrátit na specializované servery, jež se zaměřují na sdružování pracovních příležitostí pro osoby zdravotně postižené. Ostatně i neziskové organizace jsou zdrojem přínosných informací týkajících se vzdělávání.

Své služby, ač v omezeném rozsahu, můžete samozřejmě nabídnout některým firmám a společnostem napřímo, aniž byste práci vyhledávali kdekoliv jinde. OZP mnohdy pracují na částečný úvazek a spousta podnikatelských subjektů předkládá několik pracovních pozic právě pro takové občany.

Při hledání práce nezapomeňte na přípravu životopisu, jež hraje poměrně významnou roli.

Důkladně zkontrolujte pracovní smlouvu

Vzhledem k tomu, že osoby zdravotně postižené vykonávají činnosti na zkrácený úvazek nebo neprovádí svoji pracovní činnost v plné míře, jako zdraví občané, mají i jiné podmínky v pracovní smlouvě. Právě těm věnujte dostatek pozornosti, abyste nebyli žádným způsobem využíváni.

Ve smlouvě musí být uvedena především délka pracovní doby a finanční ohodnocení, které by stejně, jako u jiných občanů, ani u OZP nemělo klesnout pod minimální hranici ve výši 8.000,- Kč. V rámci procházení pracovní smlouvy samozřejmě můžete zkontrolovat datum nástupu, pracovní zařazení, náplň práce a typ smlouvy, respektive délku, na kterou je uzavírána.

OZP mohou získat úlevu na dani

Osoby zdravotně postižené mohou kromě bezplatné rekvalifikace, čerpat i další úlevy, které spočívají v úspoře na daních. Tyto slevy lze povětšinou uplatňovat u mzdové účetní nebo na ekonomickém oddělení vašeho zaměstnavatele. Finanční sleva se týká tří kategorií.

  • Úleva pro OZP 1. a 2. stupně invalidity

  • Úleva pro OZP 3. stupně invalidity

  • Úleva pro OZP s průkazem ZTP/P

Jak sami můžete správně tušit, i osoby zdravotně postižené se mohou domoci kvalitního pracovního zařazení a nejrůznějších úlev, jež jim pomohou při jejich seberealizaci a vypořádání se s daným hendikepem.

aktuální nabídky práce pro OZP / ZPS