Pozvání na jakékoliv výběrové řízení je jistě polovičním úspěchem v tom ohledu, že danému personalistovi nebo majiteli společnosti můžete prezentovat sami sebe a máte určitý omezený prostor pro upoutání pozornosti a představení svých kvalit, vědomostí a dovedností.

Bohužel ne každý je hned na poprvé úspěšný a mnohokrát se může stát, že jednoduše neprojdete. Jde o naprosto běžnou a normální záležitost, se kterou se však musíte náležitým způsobem popasovat a sdělená negativa použít při své seberealizaci a dalším ústním pohovoru.

Pojďme se tedy podívat na to, jak svůj neúspěch u pracovního pohovoru přeměnit na úspěch.

Domáhejte se konkrétního vysvětlení

Chcete-li na sobě opravdu pracovat, nebojte se vyžádat si informace, proč jste neuspěli právě vy. Zda vám mohou být sděleny vaše slabiny, negativa nebo okamžiky, které rozhodli o tom, že nejste vhodní pro danou pracovní pozici.

Obvykle jsou personalisté velice strozí a sdělí větu v tom smyslu, že jednoduše volili lepšího kandidáta, než jste vy sami. To je však dosti nekonkrétní sdělení, se kterým se jednoduše nespokojte.

Po absolvovaném pohovoru vyčkejte dostatečnou dobu několika dnů, a pakliže vám nepřijde konkrétní důvod neúspěchu a nepřijetí, volejte danou firmu nebo ji kontaktujte prostřednictvím emailu či oficiálního dopisu. Vše samozřejmě musí probíhat ve vší slušnosti, nejenom kvůli profesionalitě z vaší strany, ale také proto, že jste se mohli umístit na druhém místě a první kandidát může být v práci neúspěšný a nakonec budete vybráni vy.

Co by vám mělo být sděleno?

Určitě to nebude výše uvedené, obecné odmítnutí. Chtějte konkrétní důvody, které by měl každý profesionální personalista sdělit během velice krátkého okamžiku. Důvody, proč jste nebyli vybráni vy, ať už jde o znalosti či vědomosti, vnější vzhled, samotný projev nebo názory, kterými jste se prezentovali.

Právě na základě takových informací budete schopni pracovat sami na sobě a při následujících pohovorech budete předkládat daleko kvalitnější výsledky.

V čem může spočívat váš neúspěch?

Pakliže se tížených informací domůžete, ať už plnohodnotných nebo v omezené míře, případně žádných, pusťte se do podrobného rozboru vašeho pohovoru a hledejte chyby, kterých jste se mohli dopustit.

V první řadě začněte jistě u životopisu. Zaměřte se na to, zda byla v pořádku jeho struktura, výsledná podoba a bezpochyby i obsahová část. Následně posuďte svůj vzhled v porovnání s ostatními účastníky výběrového řízení, jestli byl vhodný.

Položte si otázky, zda jste byli vědomostně dostatečně připraveni a byli jste schopni reagovat na dotazy tazatele či personalisty opravdu kvalitně. Zda vaše řeč byla plynulá a vyjadřovali jste se srozumitelně, jasně a přirozeně. Příliš horlivý a naopak výrazně pasivní projev totiž může působit negativně. Rozmýšlejte o tom, jestli vaše odpovědi nebyly moc váhavé a zda jste projevili odpovídající zájem o nabízenou pracovní pozici, zajímali jste se o její náplň a finanční ohodnocení.

Připravte se na nový pohovor mnohem lépe

Výsledkem výše uvedeného sumáře bude pravděpodobně několik poznámek a věcí, které si již v následujícím pohovoru dostatečně pohlídáte. Zapracujete na svých nedostatcích a své minulé neúspěchy proměníte v úspěchy.

Každý za život absolvuje velkou řadu pohovorů a ne vždy to vyjde na poprvé. Důležité však je, co si odnesete z takového pohovoru a jak docílíte lepší přípravy na ten nadcházející.