Pokud jste se ocitli bez zaměstnání, ať vinou Vaší nebo bývalého zaměstnavatele, určitě nevěšte hlavu, jelikož současný systém Vám nabízí možnosti, jak opět nalézt novou a ještě lepší práci. Na mysli máme každému velice dobře známý a rozšířený ,,Úřad práce“. Jedná se o státní instituci, jejíž hlavní činností je hledání práce nezaměstnaným, informování o pracovním trhu po celé České republice, zajišťování rekvalifikačních kurzů nebo školení a nabízení dalších hodnotných služeb, které souvisejí se zvyšováním zaměstnanosti. Tento institut má několik desítek poboček po celém území naší republiky. Každá z nich se zabývá patřičným a příslušným regionem trhu pracovních míst.

Využívání úřadu práce je vhodné nejen z důvodu výše zmíněných, ale také z dalších hledisek, které jsou Vám v době nezaměstnanosti velice přínosné. Pravděpodobně těmi nejpodstatnějšími je platba zdravotního pojištění, kterou hradí stát a samozřejmě započítání doby přihlášení na úřadu práce do vysněného důchodu. Tento dobrovolný úkon sebou nese určité náležitosti a povinnosti, které je třeba plnit a řádně dodržovat.

Evidence uchazečů o zaměstnání
==============================
V každém případě je důležité vědět, že na úřad práce se můžete hlásit opravdu pouze jako nezaměstnaný člověk. To znamená, že nesmíte být v žádném pracovním poměru, nesmíte být osobou výdělečně činnou, společníkem nebo jednatelem jakékoliv společnosti, likvidátorem, členem družstva nebo pěstounem. V podstatě nesmíte mít žádný vedlejší příjem ať už z mateřské dovolené nebo díky dočasné neschopnosti práce. Pokud tento zásadní fakt splňujete, můžete se vydat na své příslušné kontaktní místo úřadu práce.

Samotný akt přihlášení probíhá pomocí jednoduchých písemných žádostí vyřízených na příslušném pracovišti:

· Žádost o zprostředkování zaměstnání
· Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Mezi potřebné a nezbytné doklady patří:

· Potvrzení o předchozím zaměstnání
· Potvrzení o průměrném výdělku
· Evidenční list důchodového pojištění

Pokud se stihnete dostavit do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání, je doba evidence vedena dnem zániku Vašeho minulého pracovního místa. V momentě zaevidování se zavazujete spolupracovat s úřadem práce v plné míře. Mezi Vaše povinnosti samozřejmě spadá sdělení pravdivého zdravotního stavu, omezujících okolností výkonu jakékoliv práce, pravidelné docházení na sjednané schůzky, nahlášení jakékoliv změny Vašich osobních údajů nebo nutné návštěvy nabídnutých pracovních pozic.

Neuposlechnutím nebo nedodržením jakékoliv hlavní povinnosti, Vás jako uchazeče o zaměstnání, dojde k dočasnému vyřazení z evidence. Další možné podání žádosti je v tomto případě umožněno až po uplynutí následujících šesti měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti
=========================
Kromě zajištění servisu spojeného s vyhledáváním nového pracovního místa máte jako nezaměstnaný také nárok na podporu vnezaměstnanosti. Její získání podléhá dvou zásadním podmínkám.

· Během tak zvaného rozhodného období, které činí poslední 3 roky jste vykonávali výdělečnou činnost alespoň 12 měsíců, během které jste náležitě odváděli pojistné na důchodové pojištění

· Doplňující podmínkou je, že nepobíráte žádný starobní nebo invalidní důchod, případně příspěvek na jakýkoliv druh péče

Tato podpora v nezaměstnanosti se samozřejmě vyplácí pouze v omezené době, která je určena dle stáří klienta.

· Do 50 let - 5 měsíců
· Od 50 do 55 let - 8 měsíců
· Od 55 let a výše – 11 měsíců

Dále je členěna i samotná výše podpory v nezaměstnanosti, která se snižuje s přibývajícími měsíci přihlášení na úřadu práce. Její hodnota je udávána jako průměrný měsíční čitý výdělek z posledního vyměřovacího základu v bývalém zaměstnání.

· První 2 měsíce – 65% průměrného platu
· Následující 2 měsíce – 50% průměrného platu
· Zbývající měsíce – 45% průměrného platu

Maximální hodnota této podpory je pro rok 2011 stanovena na částku 13.528,- Kč, pokud patříte mezi aktivní klienty a zároveň se účastníte jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu, je částka navýšena na 15.161,- Kč.

Rekvalifikační kurzy
====================
Vzhledem k tomu, že stát se snaží snížit nezaměstnanost všemi možnými prostředky, jsou prostřednictvím úřadů práce nabízeny také speciální rekvalifikační kurzy, které Vám v mnoha případech pomohou snadněji získat nové zaměstnání a zároveň rozšíří Vaše dovednosti a znalosti.

Není nic neobvyklého, že i rekvalifikační kurzy jsou podřízeny určitým pravidlům. Tím nejzákladnějším je logicky Vaše plnohodnotné přihlášení na úřadu práce, zdravotní stav, věk, dovednosti a určité předpoklady pro dané zaškolení. Pokud je nadbytek pracovních míst ve Vaší původní pracovní profesi, může Vám úřad nabídnou rekvalifikační kurzy z různých oborů, které Vám pomohou začlenit se do zcela jiné a poptávané oblasti působnosti. V tomto případě jsou všechny náklady na rekvalifikaci plně hrazeny státem. O jednotlivé kurzy je samozřejmě možné žádat ze své vlastní iniciativy. Následné proplacení závisí na vůli tohoto orgánu a na výše zmíněných pravidlech.

Mezi nejpopulárnější činnosti bezesporu patří základy obsluhy na PC, ale také řidičské zkoušky na všechny druhy motorových vozidel, hostinská činnost, účetnictví, svařování, tesařské a řemeslnické práce nebo masérské kurzy. Výběr je opravdu bohatý a téměř nekonečný.

Úřad práce pro lepší a snazší zítřky

Z těchto základních, ale podstatných faktů můžete vytušit, že úřad práce je pro Vás v roli nezaměstnaného velikou oporou a nadějí pro nalezení ideálního a vhodného pracovního místa. Pravděpodobně se najde velice malé procento klientů, kteří tuto státní a bezplatnou pomoc nevyužijí. Vaše vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání je ukončeno v momentě, kdy navážete nový pracovní poměr. Tento krok je samozřejmě nutné bezodkladně nahlásit na příslušném úřadu práce.

Nabídka úřadů práce - volná pracovní místa