Přijímací pohovor na novou práci je jistě snem každého člověka, který se nachází v období rozesílání desítek životopisů. Zároveň jde o pomyslného strašáka, jak si s takovou situací poradit, jak se během pohovoru chovat a jak se vůbec připravit, abyste nepropásli svojí významnou a na dlouhou dobu možná jedinou šanci?

Příprava na přijímací pohovor má samozřejmě několik fází, které je třeba nepodceňovat a s nimiž vás nyní seznámíme. Kroky, které možná povedou k vašemu úspěchu a získání nového, vysněného pracovního místa.

Začněte se připravovat již v pohodlí vlastního domova

Vše započíná přímo u vás doma. V momentě, kdy obdržíte písemnou či telefonickou pozvánku na příjímací pohovor, pusťte se do řádných příprav. Důležité je studium informací o dané společnosti. Pakliže se hlásíte na libovolnou pracovní pozici do té či oné firmy, musíte samozřejmě vědět něco o minulosti a nynějších aktivitách tohoto subjektu.

V moderní a pokročilé době můžete spoustu údajů čerpat především z internetových stránek společnosti, případně z jiných tiskovin. Zajímejte se o hlavní či vedlejší činnosti, nabízený sortiment a služby. Prověřit si můžete také konkurenční trh v této oblasti.

Co se týče přípravy z hlediska znalostí o vašem potenciálním zaměstnavateli, nezapomínejte ani na zjištění potřebných informací o pracovním místě, o které se ucházíte. Již dopředu byste měli znát alespoň částečně náplň této pozice, z čehož velice logicky vyplývá, zda na ni svými znalostmi a dovednostmi stačíte.

Nepodceňujte dokonalý zevnějšek

Dostatek času věnujte i svému zevnějšku, který do značné míry také hodně prozradí. Pakliže půjde o kancelářskou či administrativní práci, volte jednoznačně společenský a formální oblek nebo šaty. Upravený zevnějšek, včetně vlasů, vousů, u žen líčení, apod., hraje taktéž velice podstatnou a zásadní roli.

Teprve poté můžete vyrazit s klidným svědomím, že jste tuto vstupní část přípravy na přijímací pohovor, dokonale zvládli. Nezapomeňte se na této schůzce objevit alespoň deset minut před zahájením pohovoru, což vypoví mnohé o vaší dochvilnosti.
Nezapomeňte, že značnou roli ve vašem seběvdomí sehraje i to, jak se cítite. Nepodceňte tedy svůj outfit a myslete na to, abyste se cítli dobře - od spodního prádla, přes šaty či oblek, až po hodinky či jiné módní doplňky

Obvyklý průběh příjímacího pohovoru

Již od prvopočátku, kdy budete pozváni k pověřenému pracovníkovi, který bude s největší pravděpodobností profesionální personalista, musíte působit přiměřeně sebejistě. Už od stisku ruky a položení první otázky vás tento zkušený člověk může poměrně snadno prokouknout.

V momentě, kdy započnou vstupní dotazy, měli byste si při odpovědích dát pozor na přirozenost a pravdivost. Pokud si budete vymýšlet nebo úmyslně nadsazovat své dovednosti, povětšinou vás tyto lži dostihnou již během přijímacího pohovoru nebo po nastoupení do zkušební lhůty.

Jaké otázky očekávat?

Součástí většiny pohovorů bývá právě znalost dané společnosti, která by vás díky domácí přípravě neměla nikterak zaskočit. Prvotní dotazy se budou vztahovat na vaše kladné a záporné vlastnosti, respektive dovednosti, jimiž se pyšníte. Předpoklady, které můžete v novém zaměstnání upotřebit a s pomocí nichž dokážete, že se na tuto pracovní pozici doopravdy hodíte. I v tomto případě platí, že není vhodné cokoliv přehánět.

Během pohovoru se samozřejmě můžete odkazovat na získané certifikáty nebo dokončená vzdělání, jejichž pravdivost je vhodné nebo spíše nutné doložit adekvátními listinami. Nezapomeňte si proto na pohovor vzít nejenom životopis, ale také všechny potřebné písemnosti týkající se vašich předchozích zaměstnavatelů. Hodit se může i kontakt na ně, pokud by bylo třeba prezentované reference jakkoliv prověřit.

V momentě, kdy bude z větší části probrána vaše osoba, neváhejte čas od času vstoupit do této konverzace a pozvolna se zajímejte i o pracovní náplň místa, o nějž máte zájem. To vše doplňte již zmíněnými přednostmi, které jsou pro tuto práci jistě značným přínosem.

Očekávat samozřejmě musíte i tu nejobvyklejší otázku, která se bude týkat výše vašeho příjmu. „Jak velký si představujete plat?“ Na tento dotaz buďte jistě dobře připraveni a konkretizujte ho také na základě informací získaných o daném pracovním místě. Vyjednávání o výši platu se ostatně věnuje jeden z dalších dílů naší pracovní poradny.

V závěru pak mohou přijít otázky, jež se týkají osobního života, dětí, zálib, koníčků a možná i určitého shrnutí „Proč vybrat právě vás?“. I tuto odpověď lze mít do značné míry připravenou, tudíž by vás neměla nikterak zaskočit.

Konec pohovoru

Po zhruba 45 minutách, v závislosti na množství otázek pokládaných personalistou, přichází závěr tohoto přijímacího pohovoru. Povětšinou vám bude vyhrazen prostor pro kladení jakýchkoliv dotazů. Pokud jste se tedy nestačili zeptat na něco v průběhu rozhovoru, využijte tuto příležitost nyní.

Zdvořile poděkujte a rozlučte se se všemi účastníky tohoto sezení potřesením ruky. Nebojte se zajímat o termín, do kdy vám přijde výsledek tohoto pohovoru, a vyčkávejte. Pakliže si z našeho manuálu odnese většinu praktických a přínosných rad, máte velikou šanci na získání nového pracovního místa.

Ta nejdůležitější část samozřejmě zůstává na vašich znalostech, dovednostech a osobních sympatiích, jimiž můžete do značné míry taktéž zapůsobit na personalistu či pracovníky dané společnosti.

Nezbývá tedy, než vám popřát spoustu štěstí při přijímacím pohovoru…