Návštěva lékaře je bezpochyby nepříjemnou záležitostí, ať už se jedná o jakékoliv zdravotní problémy člověka. Jak si ale poradit s tím, když potřebujete k lékaři vyrazit v pracovní době? Jste povinni tuto informaci sdělit svému zaměstnavateli a máte vůbec právo na takový úkon? Získáte v době své nepřítomnosti placené volno, a jak dlouhé může být?

Na to a mnohé další otázky se vám pokusíme odpovědět v následujících řádcích.

Placené volno při návštěvě lékaře

Pokud si to situace žádá, máte dle zákona nárok na návštěvu lékaře, která je vám z pohledu zaměstnavatele hrazena, jako placené volno. Musíte však splňovat určité podmínky, abyste vůbec docílili možnosti opustit zaměstnání kvůli lékaři a ještě získali nárok na finanční náhradu.

Neodkladná návštěva

V první řadě je třeba si uvědomit, že pakliže to jenom trochu jde, je nutné plánovat návštěvy jakýchkoliv zdravotnických zařízení mimo pracovní dobu. Je samozřejmě pochopitelné, že to v některých případech jednoduše nelze, na což je brán právě onen zmiňovaný zřetel.

V takovém případě je však nutné zaměstnavatele dopředu informovat, že v danou hodinu potřebujete opustit pracoviště kvůli lékařské prohlídce a sdělíte i přibližnou dobu nepřítomnosti. Nastat samozřejmě může i taková situace, že lékařskou péči vyžadujete náhle a zaměstnavatele jednoduše nestihnete upozornit předem. Tento úkon však proveďte, co nejdříve to bude možné.

Nejbližší zdravotnické zařízení

Druhou podmínkou pro splnění placeného volna, je volba adekvátního zdravotnického zařízení. Uznána vám totiž bude pouze návštěva nejbližšího lékaře specializujícího se na dané onemocnění. Pakliže navštěvujete zdravotnické centrum vzdálené několik desítek kilometrů, které vyžaduje celodenní abstinenci v práci, můžete se setkat s obtížemi při proplácení vaší nepřítomnosti.

Jednou z podmínek uznání placeného volna je také návštěva lékaře, který má uzavřenou smlouvu s libovolnou zdravotní pojišťovnou.

Chraňte si své soukromí

Splníte-li všechny výše uvedené podmínky, máte záruku toho, že vyhovujete zákonným požadavkům a máte právoplatný nárok na placené volno, jež je nezbytně nutné pro návštěvu odpovídajícího zdravotnického zařízení.

V souvislosti s osobním zdravotním stavem je třeba ještě podotknout, že sdělování informací o návštěvě lékaře je nutností, nikoliv však předkládání osobních a konkrétních údajů. Na ty již váš zaměstnavatel nemá žádný nárok. Jediné co může, je kontaktovat vašeho lékaře pro ověření návštěvy v konkrétní den a hodinu. Nic více, nic méně.

Návštěvy lékaře v pracovní době jsou bezpochyby něčím, na co máte ze zákona nárok a za co vás zaměstnavatel nemůže vyhodit. Musíte však brát zřetel na to, že pokud budou výjezdy do zdravotnického zařízení příliš časté, může se to projevit především na vašich odměnách a finančním ohodnocení, na což již zaměstnavatel nárok má.