Workoholismus je pojmem poměrně znalým a má co dočinění právě s prací libovolného charakteru. Ostatně samotný význam pochází z anglického výrazu „work“, který v překladu znamená práce. V tomto případě je to však nadbytek práce, respektive její nedokonalé organizování, realizování a následné vyhoření osobnosti.

Závislost na práci byla poprvé označena za určitou psychickou poruchu ve Spojených státech amerických a od roku 1989 se s ní setkáváme také v České republice. Jde o určité vystavování stresu, jež je blízké patřičným skupinám lidí.

  • Lékaři, hasiči a policisté

  • Makléři, učitelé

  • Novináři

  • Mladí, ambiciózní a vzdělaní podnikatelé

Syndrom vyhoření na základě workoholismu samozřejmě můžete potkat i u kohokoliv jiného s naprosto odlišným pracovním zaměřením.

Jak se projevuje workoholismus?

Pro workoholika velice nenápadně, pro ostatní poměrně viditelně. Tito lidé jsou doslova závislí na své práci, kterou však nemusí vykonávat zcela dobře. Právě to, že se nepřetržitá pracovní činnost stala nedílnou součástí jejich života, může prozrazovat mnohé o tom, že volí nevhodné pracovní postupy a mají špatnou organizaci práce.

Valí před sebou neustále se kupící požadavky a nové cíle, aniž by řádným způsobem dokončili předchozí věci. Špatný psychický stav, který na sebe nenechá dlouho čekat a přechází z obyčejné přepracovanosti do tvrdého workoholismu.

Důsledky workoholismu

Ty v podstatě vyplývají z jeho samotného popisu. Promítají se z pracovního života, do toho soukromého, kde mnohdy devastují lidské vztahy, způsobují rozchody a rozvody. Workoholismus je schopen vám sebrat všechen volný čas, který si neumíte vyšetřit pro své blízké nebo sebe sama.

Nejde však jen o mezilidské vztahy, ale také psychické a zdravotní problémy, jež se začnou velice brzy kupit. Vysoké pracovní tempo a minimální odpočinek se projevují v podobě nejrůznějších duševních poruch. Dojde k výraznému oslabení imunitního systému, hubnete, kouříte a v mnohých případech i pijete. Tělesná schránka tak dostává zabrat stejně, jako ta psychická.

Rozdělení workoholiků

Pakliže si nedáte pozor a přemíra práce se stane vaším jediným životním cílem, můžete se velice jednoduše zařadit mezi některé typy workoholiků, jejichž pojmenování do značné míry vychází z daného chování.

  • Opečovávací typ – Snaží se vždy uspokojit především zájmy ostatních a nemyslí na ty své

  • Urputný typ – Pracuje nepřetržitě bez jakéhokoliv odpočinku

  • Vychutnávací typ – Člověk překypující perfekcionalismem, který se snaží vše a stále dokola dovádět k naprosté dokonalosti

  • Záchvatový typ – Občan pracující do vyčerpání a fyzického záchvatu, po jehož nápravě následuje opět práce

Nepodlehněte workoholismu a vsaďte na preventivní léčbu

Pokud se ztotožňuje s některými výše uvedenými body, možná se vám to nezdá, ale měli byste si dát pozor na postupně se projevující workoholismus, kterému je třeba náležitě předcházet.

V první řadě se naučte oddělovat pracovní záležitosti od soukromého života. Snažte se vyhodnocovat své pracovní výsledky a kontrolovat si tempo daných činností. Nastolte si pravidla, kterými se budete řídit a posilujte se také duševně.

Pakliže totiž zjistíte příznaky závislosti na práci, je třeba kromě odborné péče psychologů, nastartovat také svůj nový osobní pohled na život. Bude-li vám diagnostikován workoholismus, určitě se snažte pozměnit hodnoty v osobním životě. Nestavějte práci pouze na první místo, začněte vyhledávat aktivní pohyb, zdravé stravování a provozujte i praktické duševní cvičení.

Teprve poté máte úspěšnou šanci, jak se vypořádat s přemíru nevhodně organizované pracovní činnosti a nestát se workoholikem.