Smlouva na dobu určitou je jednou z možností, jak navázat pracovní poměr se svým potenciálním zaměstnavatelem. Pracovní smlouva, jejíž název je poměrně jasně vypovídající. Jde o smluvní zajištění pracovní pozice na dobu určitou, která povětšinou bývá v délce několika měsíců.

Zaměstnavatelé těchto smluv využívají především u pracovních pozic, které jsou sezónní, ale také jako zastoupení za mateřskou dovolenou nebo u lidí důchodovém věku.

Podmínky smlouvy na dobu určitou

Mezi vámi a konkrétní společností lze sjednat smlouvu na dobu určitou, která však nesmí přesáhnout období tří let. V tomto časovém horizontu může být tento pracovní poměrně uzavírán pouze dvakrát, což se netýká některých výjimek, o nichž vás budete informovat níže.

Pakliže je překročena doba tří let, má zaměstnanec ze zákona nárok na změnu smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou. Tento nárok samozřejmě vzniká také za předpokladu, že zaměstnavatel poruší tuto lhůtu nebo kterékoliv jiné podmínky vyžadované zákonem.

V takovém případě je právem zaměstnance, podat žádost o změnu typu pracovní smlouvy, respektive dobu jejího trvání.

Z pohledu zaměstnavatele je změna na smlouvu na dobu neurčitou realizována pouze tehdy, pakliže s tím souhlasí zaměstnanec.

Výjimky v délce trvání smlouvy na dobu určitou

Jak již bylo naznačeno výše, kromě práv zaměstnance, kterému může být obnovována smlouva na dobu určitou jen v délce trvání tří let, jsou tu také aspekty, které nahrávají samotným zaměstnavatelům. Myšleno z pohledu možnosti prodloužení smlouvy na dobu určitou přesahující zákonem daný tříletý časový úsek.

  • Důchodci – Jednou ze skupin těchto občanů jsou důchodci, respektive lidé, důchodové věku, u nichž je již z principu možné uzavírat smlouvy na dobu určitou opakovaně a to v délce jednoho roku.

  • Náhrada za zaměstnance – Častým případem jsou také situace týkající se dlouhodobé absence některých pracovníků nebo klasické mateřské dovolené, u níž nemusí být využita pouze smlouva na dobu určitou, ale také jiný druh smluvního vztahu, jehož konec je omezen návratem původní pracovnice.

  • Agenturní zaměstnávání

Nastoupíte-li do pracovního poměru, který je omezen smlouvou na dobu určitou, pohlídejte si její podmínky a dobu trvání. Dbejte při jejím opakovaném podpisu na zákonná práva zaměstnance, jež mohou vést ke smlouvě na dobu neurčitou.