Pracovní pohovor je bezpochyby důležitým mezníkem pro získání nového a mnohdy i vytouženého zaměstnání. Spousta uchazečů si pod tímto procesem představí hlavně dosti podrobný výslech, který může být v některých ohledech i nepříjemný.

Otázkou však zůstává, na co všechno se vás může potenciální zaměstnavatel vyptávat a máte vůbec právo neodpovědět, pakliže půjde o choulostivé téma? S tím vším vás nyní podrobněji seznámíme.

Sporné otázky s velkým ALE

Začněme nejprve těmi obvyklejšími dotazy, na něž mnoho uchazečů odpovídá zcela přirozeně, i když v různých ohledech to může být v rozporu s právními možnostmi zaměstnavatele.

Pakliže po vás někdo vyžaduje adresu nebo rodné číslo, pravděpodobně není třeba cokoliv řešit. Stejně minimální kontaktní údaje prezentujete ve svém životopise. U zdravotní pojišťovny lze přimhouřit oči.

Zamyslet byste se ale měli nad jinými údaji.

  • Číslo občanského průkazu

  • Číslo řidičského průkazu

V tomto případě je již vhodné zbystřit. V rámci výběrového řízení, potažmo konkrétního pohovoru tato otázka nemá žádné opodstatnění, proto je možné na ni neodpovídat. Jiná situace nastane v okamžiku, kdy budete přijati a zaměstnavatel tyto informace bude chtít zapsat například do pracovní smlouvy.

Otázky osobního charakteru

Od těchto ryze formálních dotazů se můžete dopracovat k těm intimnějším, jež se týkají vašeho osobního života. A právě zde se některé vyžadované informace dostávají do rozporu se zákonem, respektive na ně zaměstnavatel nemá právo.

  • Kolik je vám let? – Nepříjemná otázka hlavně pro ženy, u nichž se vůbec nehodí.

  • Jste věřící člověk?

  • Jaké jsou vaše zdravotní potíže? – Zde je vypovídajícím údajem zdravotní zpráva od lékaře, nic dalšího sdělovat nemusíte.

  • Jaké jsou vaše majetkové poměry?

  • Kolik máte dětí?

  • Jaká je vaše sexuální orientace?

Všechny tyto otázky výrazným způsobem zasahují do vašeho soukromí a konkrétní tazatel na ně nemá nárok. Pouze snad v případě, že se hlásíte na pracovní pozici, kde jsou určité údaje povinné, těch bude ale pravděpodobně skutečně minimum.

Jak si poradit s odpovědí na nepříjemný dotaz?

Jednou věcí je informace o tom, na co nemusíte odpovídat a tou druhou fakt, jak se zachovat v takové situaci. Někteří personální pracovníci či majitelé firem ji neberou servítky a napřímo se vás zeptají.

V takovém okamžiku je třeba si uvědomit, zda o konkrétní pracovní pozici máte i po absolvovaném pohovoru zájem či nikoliv. Pakliže ano, neměli byste se hned ohrazovat tím, že na tento typ otázek nemusíte odpovídat. Mohli byste totiž pobouřit tazatele a přijít o cenné body v pohovoru.

Daleko lepší variantou bude vyhýbavá odpověď. Buď se pokusíte zalhat, což je nic proti ničemu, vzhledem k neoprávněně položené otázce nebo danou odpověď lidově řešeno „okecáte“. Převedete řeč na jiné téma.

Před každým pohovorem počítejte, že odborná otázka může padnout. Z toho důvodu na ni buďte s předstihem připraveni.