Penze neboli starobní důchod. Období, během něhož jsou nám z důchodového pojištění vypláceny dávky, které jsou povětšinou jediným příjmem a existenčním prostředkem. Každý občan má na základě svého data narození stanovenou pevnou dobu odpracovaných let, po nichž může nastoupit do řádného důchodu.

Jenže odchod ze zaměstnání nemusí být jen tak ledajaký. Nežli svému zaměstnavateli oznámíte, že máte nárok na odchod do důchodu, měli byste se na tento krok správným způsobem připravit. Nevhodné opuštění pracoviště, respektive odchod ke konkrétnímu datu, by vás mohl mrzet ještě několik nadcházejících let, protože můžete přijít o určité množství finančních prostředků.

Příprava na důchod

Právě ono zmiňované datum, ke kterému ukončíte svůj dosavadní pracovní poměr, je velice zásadní. Pohlídat si totiž musíte kompletní zaplacení pojištění na období celého roku. Odejdete-li z práce jen o pouhý den dříve, než dojde k naplnění této lhůty, můžete přijít o určité finance, jelikož každý započatý rok představuje 1,5% vašeho vyměřovacího základu.

S časem do značné míry koresponduje i fakt, zda odcházíte do řádného nebo předčasného důchodu. Požádáte-li o předčasný důchod pouze o 360 dnů dříve, počítejte se snížením vyměřovacího základu o 0,9%. Další přibývající dny tuto cifru samozřejmě úměrně zvyšují a vy se tak připravujete o vyšší důchodové dávky, na něž jste se tak vehementně těšili.

V neposlední řadě souvisí s časem a odchodem do penze i možnost požádat si o informační list důchodového pojištění s dostatečným předstihem, v rámci něhož můžete dořešit určité nuance během pracovně aktivních let, kdy vám nemusely být přiznány určité roky či zkrácena některá období.

Prodlužte si svoji pracovní činnost

Využít samozřejmě můžete i toho, že se se svým zaměstnavatelem dohodnete a po dosažení řádného důchodového věku ve svém zaměstnání setrváte. I to je obvyklý model, který může následně přispět ke zvýšení vaší penze. Za každých 90 odpracovaných navíc dnů je to 1,5%.

Existují samozřejmě i takové modely, kdy budete pobírat půl důchodu a částečně pracovat nebo si při plném důchodu zajistíte pravidelný a občasný přivýdělek. U vedlejšího výdělku by měli zbystřit především ti, jež odešli do předčasného důchodu, protože v jejich případě je možnost práce a podnikání omezena určitou výší finanční odměny. Existují i specializované stránky, které zveřejňují nabídky práce pro důchodce

Připravte se na důchod také psychicky

V neposlední řadě je třeba brát důchod nejenom jako povinnost vyřídit všechny formality se svým zaměstnavatelem a odpovídajícími složkami státu. Na penzi se musíte připravit také vy sami a to především psychicky, protože obvykle dochází k poměrně výrazné změně životního stylu a návyků.

Jestliže se chcete o životě v důchodu dozvědět více, doporučujeme navštívit magazín Na stará kolena, který se zaměřuje na problematiku seniorů.