Trh práce, to není jen tvorba potřebných životopisů, navštěvování přijímacích pohovorů, ale také výpovědi. Pojem pracovního práva, který definuje zrušení pracovního poměru a to dvěma rozdílnými způsoby. Buď z pozice zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Jde o naprosto rozdílné pohledy na věc, které se netýkají jenom osoby, která výpověď podala, ale také procesů, které následují.

Výpověď podaná zaměstnancem

Zaměřme se nejprve na situaci, která je mnohým lidem poměrně blízká. Práce vás omrzí, jste nespokojeni s pracovním prostředím, morálkou nebo dokonce mzdou. V ten moment přichází na přetřes jediná možnost, kterou je výpověď v zaměstnání. I ta však může nastat ve dvou zcela rozdílných etapách.

Výpověď ve zkušební době

Pokud nastoupíte na novou pracovní pozici, nacházíte se první tři měsíce ve zkušební době, která je pro mnoho lidí určitým obdobím, během něhož se snaží předvést svému zaměstnavateli všechny svoje přednosti. Může však nastat situace, že vás dané pracovní místo plnohodnotně neuspokojí a vy dáte jednoduše výpověď.

Vzhledem k tomu, že jde o zkušební lhůtu, nejste povinni vysvětlovat v podstatě jakékoliv důvody. Musíte pouze provést písemné oznámení na příslušném oddělení firmy nebo u svého nadřízeného. Vaše pracovní smlouva tak může skončit ze dne na den. Nejsou na vás tedy aplikovány žádné výpovědní lhůty.

Výpověď po určité době zaměstnání

Opačný případ však nastává, pokud na dané pracovní pozici setrváváte již delší dobu, což znamená více, jak tři měsíce. Pokud podáte výpověď v takové situaci, váže se na vás dvouměsíční výpovědní lhůta, která nabývá své platnosti první den v následujícím měsíci, kdy jste podali výpověď. Její podoba by měla být samozřejmě písemného a oficiálního charakteru.

V závislosti na vašich pracovních vztazích a době, kdy oznámíte svůj odchod, můžete uzavřít také Dohodu o ukončení pracovního poměru, se kterou samozřejmě musí souhlasit především samotný zaměstnavatel. Tímto způsobem se tedy lze vyhnout oné povinné dvouměsíční výpovědní lhůtě.

Výpověď podaná zaměstnavatelem

Opačný případ však nastává, pokud výpověď nepodáváte vy, nýbrž vám ji přednese váš dosavadní zaměstnavatel. Opět stejný případ. Jedná-li se o tříměsíční zkušební dobu, jste v podstatě propuštěni ze dne na den, bez nutnosti udání jakéhokoliv důvodu zaměstnavatelem. Nastat však mohou ještě další dvě situace.

Výpověď kvůli porušení pracovní kázně

Jestliže v zaměstnání neplníte své úkoly a pracovní povinnosti, které jsou uvedeny ve vaší pracovní smlouvě, může vám zaměstnavatel předložit výpověď právě na základě tohoto opodstatnění. Pro zaměstnance jde asi o nejhorší ukončení pracovního poměru z hlediska jakéhokoliv finančního odškodnění, které je v totiž nulové.

Nežli vám však daná společnost doručí výpověď, měla by vás o vašem neplnění informovat prostřednictvím vytýkacích dopisů, které mohou být určitým impulsem, že provádíte něco špatně a je třeba jednat a realizovat nápravy, aby k výpovědi vůbec nedošlo.

Obecná výpověď od zaměstnavatele

Nastat však mohou ale i zcela odlišné situace, které povedou k výpovědi od zaměstnavatele. Je to kupříkladu zrušení vašeho pracovního místa nebo snižování stavů, čemuž se nevyhnou mnohé společnosti. V ten okamžik jde jistě o nemilou záležitost, máte však již nárok na finanční odškodnění, které je vaším určitým peněžním zabezpečením po dobu shánění nové práce.

Získat můžete odstupné ve výši jednoho až tří měsíčních platů.

  • Pracujete-li ve společnosti méně, než jeden rok, máte nárok na měsíční odstupné.

  • Pracujete-li ve společnosti jeden až dva roky, máte nárok na dvouměsíční odstupné.

  • Pracujete-li ve společnosti více, jak dva roky, máte nárok na tříměsíční odstupné.

Pokud vás samozřejmě postihne jakákoliv výše zmíněná a někdy i neblahá životní situace, snažte se se vším vypořádat za přispění klidu, smíru a osobního jednání. Pokud jakékoliv vyjednávání se zaměstnavatelem selže, jednoduše se pusťte do hledání nového pracovního místa.