Jste součástí svého vysněného pohovoru, vše spěje výtečně k závěru a najednou přijde ona pověstná a v podstatě i očekávaná otázka „Jakou výši svého platu si představujete?“ A to je moment, při kterém znejistí určitě spousta uchazečů o jakékoliv zaměstnání. Vyjednávání o výši platu totiž není žádným lehkým úkolem, obzvlášť pokud proti vám stojí zkušený personalista nebo samotný ředitel společnosti.

Nechcete-li být v takové situaci zaskočeni, měli byste se na ni řádně připravit, protože čeká opravdu každého, kdo se uchází o libovolné místo. I když může mít protistrana, respektive zaměstnavatel jakoukoliv vidinu o platu, který je schopen vám akceptovat, bude vás tato otázka čekat a vy na ni musíte jednoduše správně odpovědět, abyste z ní vytěžili naprosté maximum.

Dokonalé zmapování trhu a vlastních potřeb

V první řadě si nejprve projděte trh s obdobnými pracovními pozicemi, na které se hlásíte a zjistěte si určité průměrné finanční ohodnocení, které tomuto zaměstnání odpovídá. V mnohých případech vám mohou být nápomocny kupříkladu profesionální personální agentury, jež mají o takových hodnotách poměrně dobré informace.

Přihlédnout také musíte k velikosti podniku, jeho síle na trhu, ale i k bývalému zaměstnání, pokud jde navíc o shodné pracovní zaměření. Budete tak mít asi nejlepší nápovědu, kterou je váš předchozí plat. Také z něho je třeba při promýšlení vyřknuté částky do značné míry vycházet. Určitě nepůjdete za prací, která je méně výhodná, než vaše dosavadní povolání a není schopna pokrýt vaše aktuální či budoucí životní nároky.

Výsledkem vašeho bádání, hledání a počítání, by měly být především tři sumy, které si sebou v hlavě ponesete na chystaný pohovor.

  • Minimální mzda – ta, která je nejspodnější hranicí, na níž budete ochotni přistoupit

  • Ideální mzda – suma, která by odpovídala platu, za nějž chcete v novém zaměstnání pracovat

  • Maximální mzda – nabídka, kterou vyřknete v rámci určitého smlouvání a od níž se mohou odvíjet následné diskuze

Jako zvolit strategii při pohovoru?

Stejně, jako se vy připravíte s výší svého potenciálního platu na chystaný přijímací pohovor, bude obdobnými čísly vybaven také váš protivník, tedy potencionální zaměstnavatel. A právě volba odpovídající strategie v této oblasti je více, než podstatná.

Spolehnout se můžete na to, že otázka týkající se vaší představy o platu, padne povětšinou v závěrečné části tohoto rozhovoru. Během něco si můžete z tváří, gest a komunikace s personalistou udělat určitý úsudek o vašem úspěchu. O tom, jaký dojem na danou společnost děláte. Pokud v této oblasti máte pozitivní cítění, určitě se nebojte vychrlit vámi připravenou maximální částku mzdy.

Právě její hodnota může odstartovat jakékoliv jednání. Zaměstnavatel vás povětšinou bude stahovat na nižší sumy a vy si tyto finance musíte jednoduše obhájit. Apelovat můžete především na své přednosti, dovednosti, vědomosti a předchozí výsledky v ostatních zaměstnáních, které sklízely svá ovace.

Pakliže se trefíte do optima vašeho potenciálního zaměstnavatele, máte jistě vyhráno, v opačném případě budete muset slevovat. Ideálně, pokud neminete vaši ideální předpokládanou mzdu. Hraničním bodem bude připravená mzda minimální. V tomto případě by se neměly krýt mzdy maximální a minimální mezi vámi a danou společností, díky čemuž se můžete jednoduše vyřadit.

Nesnažte se prezentovat ani rozsah financí, které požadujete, protože zkušený personalista si vezme do úst právě nižní, vámi zmíněnou sumu, se kterou bude následně pracovat a pozvolna ji snižovat.

Plat je zkrátka cestou řádné domluvy

Na první pohled může výše platu působit poměrně složitě a do určité míry tomu tak je. Pakliže však budete otevřeni přínosným diskuzím a načerpáte před pohovorem dostatek informací, které jsme sdělili výše, máte šanci na úspěch.

Pokud totiž nedosáhnete na vaši předpokládanou mzdu, můžete ji vyžadovat kupříkladu po skončení zkušební lhůty nebo po dosažení předpokládaných výsledků. Mnohdy jsou tyto finance kompenzovány také za pomoci firemních benefitů. Připravit si tak v hlavě musíte několik finančně akceptovatelných scénářů, které si budete během rozhovoru s personalistou prosazovat.