Na pracovním trhu existuje samozřejmě několik typů pracovních úvazků, respektive zaměstnání, kterými si lze vydělat peníze. Tím nejobvyklejším úvazkem v České republice bude pravděpodobně klasický pracovní poměr na plný úvazek.

Je tu však několik dalších alternativ, jež jsou populární hlavně v zahraničí. Lidé vykonávají kupříkladu dvě povolání, respektive ke své hlavní pracovní činnosti ještě podnikání. Opačným případem je pak poloviční nebo zkrácený úvazek, díky němuž lze taktéž kombinovat dvě povolání dohromady.

Pro důchodce, rodiče na mateřské dovolené a především studenty či nezaměstnané občany, jsou ideální volbou brigády. Jde povětšinou o práce drobnějšího charakteru, které mohou mít bezpočet podob. Obvykle jde o sezónní záležitosti nebo krátkodobé úvazky, jež se odlišují nejenom pracovní náplní, ale také dobou realizace daného úkonu.

Mezi typické brigády patří tyto:

  • Roznášení novin, letáků či jiných písemností

  • Úklidové práce

  • Práce v restauračním zařízení, obsluhování hostů, mytí nádobí nebo činnosti na recepci

  • Úkony spojené s doučováním a tlumočením

  • Promotéři, hostesky a firemní společnice

  • Libovolná kancelářská či administrativní činnost

  • Jakékoliv další pomocné práce

Jak získat brigádu?

Nejsnadněji to jde samozřejmě prostřednictvím známých a rodinných příslušníků. Pokud váš strýc vlastní firmu nebo výrobní závod, máte na léto jistě vystaráno. Mnozí to však tak lehké nemají, proto je třeba využít ty nejdostupnější a nejobvyklejší prostředky.

Kromě internetu, kde převládá spousta inzertních serverů zaměřených na práci, jako je ostatně tento, můžete prohlížet i nejrůznější nástěnky v obchodech nebo na veřejných místech, kde jsou krátkodobé brigády povětšinou vystavovány.

Za zkoušku stojí určitě i osobní návštěva jakéhokoliv skladu, průmyslové zóny a dané společnosti. Ne každá firma totiž ihned vypisuje několik inzerátů, i když brigádníky jednoduše shání.

Jakou formou se vydělávají peníze na brigádě?

Pokud se rozhodnete využít brigádu k občasnému přivýdělku, naskýtají se vám hned dvě možnosti uzavření „pracovní smlouvy“, tzv. práce na dohodu.

Tu první představuje Dohoda o pracovní činnosti, která je mnohdy označována zkratkou DPČ. Její omezení spočívají v maximální výši dvaceti odpracovaných hodin týdně, přičemž při překročení výdělku 2.500,- Kč měsíčně je třeba odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Druhou alternativou je Dohoda o provedení práce, která se značí, jako DPP. Tento model se vztahuje vždy na jednoho zaměstnavatele, u něhož můžete odpracovat maximálně tři sta hodin ročně. Sociální a zdravotní pojištění se odvádí pouze u měsíčních výdělků, které překročí hranici 10.000,- Kč. Daň z příjmu je však nutné hradit ze všeho.

V dřívějších dobách byly populární také „Akce Z“, respektive brigády, které fungovaly v rámci zvelebování naší země. S tímto případem se však v dnešní době opravdu nesetkáte.

Výplaty za brigády jsou velice individuální záležitostí a týkají se vždy toho či onoho zaměstnavatelského subjektu, tudíž vám může být mzda vyplácena zcela individuálně. Buď po dokončení dané práce, tedy denně, obvykle je to spíše po realizaci celého úkonu nebo jednou měsíčně.

Brigády jsou poměrně přínosnou možností současného trhu, jak si přivydělat určité množství finančních prostředků.