Může mě zaměstnavatel vyhodit okamžitě, pakliže jsem podal písemnou výpověď a rád bych v zaměstnání setrval ještě dva měsíce ve výpovědní lhůtě?
==========================
Zaměstnavatel Vás samozřejmě může vyhodit okamžitě, ale za jasných důvodů, které souvisí s hrubým porušením Vaší pracovní kázně. Pakliže k takovému úkonu nedošlo, je ze zákona povinen dodržet lhůtu dvou měsíců.

Mám nárok na mateřskou, pakliže dnes podám výpověď dohodou a zjistím v následujících dnech, že jsou těhotná?
================================
Na mateřskou to bohužel nebude mít jakýkoliv vliv. Tak zvaná ochranná lhůta v rámci těhotenství se týká pouze výpovědi ze strany Vašeho zaměstnavatele, tedy nikoliv Vás. V tento moment tedy nemáte žádnou oporu na své straně.

Dnes jsem podepsal ukončení pracovního poměru dohodou. Dozvěděl jsem se, že bych mohl mít nárok na odstupné, je to ještě možné, když už je tato smlouva o dohodě stvrzena mým podpisem?
=================================
V tento moment Vás pravděpodobně nepotěšíme. V okamžiku, kdy jste parafoval onu dohodu o ukončení pracovního poměru, ztratil jste také nárok na jakékoliv odstupné. Jeho naplnění se v tento okamžik bohužel nedočkáte ani případnou soudní cestou.

Mohu si při své dosavadní práci nalézt ještě jedno zaměstnání, které by pro mě bylo dalším přivýdělkem?
===========================
Ano, nalézt si více pracovních poměrů samozřejmě můžete. Dejte si jenom pozor na několik drobností, které se mohou při uzavírání dalšího pracovního poměru vyskytnout. Pakliže jde o obdobnou práci, kterou provádíte v současném zaměstnání, potřebujete souhlas zaměstnavatele, v opačném případě nikoliv. Nezapomínejte ani na maximální počet odpracovaných hodin týdně, které se týkají hlavně mladistvých a řidičů. Jejich maximální doba práce je totiž 40 a 48 hodin.

Můj zaměstnavatel mi slíbil lepší platové podmínky, pakliže se upíšu jeho společnosti alespoň na dva roky, má na to právo?
=============
Váš zaměstnavatel si ze své vůle tuto podmínku samozřejmě může vymoci. Pakliže byste se však rozhodl pracovní poměr ukončit mnohem dříve, než by vypršela tato lhůta, stejně by se zaměstnavatel nedomohl žádného práva na Vaše udržení, ani navrácení financí, které Vám byly v rámci dohody přislíbeny. Právo by bylo na jeho straně pouze v případě, že by se jednalo o kvalifikační dohodu a on by Vás sponzoroval v rozvoji další kvalifikace.

Přecházím na jinou pracovní pozici v rámci jedné společnosti, a tudíž uzavírám novou pracovní smlouvu. Mám nárok na odstupné?
=====================
Ano, pakliže dochází k zániku Vaší původní pracovní smlouvy a podepisujete jinou smlouvu, máte dle zákona samozřejmě nárok na dostupné. Platí to i v případě, že jde o naprosto shodné pracovní místo a jeho náplň. Podstatný je právě zánik a následující vznik pracovního smlouvy.

Může mi můj zaměstnavatel změnit pracovní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou?
========================
Pakliže k tomuto procesu máte své osobní námitky, je tento postup ze strany zaměstnavatele samozřejmě nerealizovatelný. Se změnou pracovní smlouvy musí být svolné obě strany, tedy i Vy. Pakliže to tak není, nemá na to zaměstnavatel nárok.

Můj zaměstnavatelem se mě snaží přeřadit na jinou pracovní pozici ve fabrice, o kterou nemám zájem a jejíž plnění nemám uvedeno ani v pracovní smlouvě. Nehledě na to, že bych měl přijít o hodinovou mzdu a přejít na méně výhodou úkolovou mzdu. Má na toto právo?
============================
Pakliže máte dobře sepsanou pracovní smlouvu a jsou v ní uvedeny patřičné náležitosti, nemá na to zaměstnavatel právo. Podstatná je ale pracovní smlouva. V ní by měly být definovány úkony, které budete provádět. Co se týče mzdy, rozlišují se dva způsoby. Jestliže byl součástí pracovní smlouvy také mzdový výměr s jasně definovanou částkou a metodou vyplácení, nemá zaměstnavatel na změnu nárok. Pokud však tento výměr nebyl součástí výše zmíněné smlouvy a Vy máte mzdu stanovenou mimo pracovní smlouvu, existují okolnosti, za kterých by k této změně dojít opravdu mohlo.
Co dělat při žádosti o nové povolání, kde po mě vyžadují ztracený zápočtový list z předchozího zaměstnání?
V první řadě je třeba sdělit, že předkládání zápočtového listu není podloženo žádnou právní klausulí, o kterou by se mohl zaměstnavatel opírat. Ideálním řešením by mohlo být čestné prohlášení, které podepíšete místo předloženého zápočtového listu.

Můj zaměstnavatel mě přesunul na jinou pracovní pozici, než kterou mám vykonávat podle mé platné pracovní smlouvy. Práci provádím už několik měsíců a rád bych ukončil pracovní vztah pro porušení pracovní smlouvy. Mám na to nárok?
================
Jestliže se nacházíte přesně v takové situaci, kterou popisujete, máte bohužel smůlu a výpověď z důvodu porušení pracovní smlouvy již podat nemůžete. Je to způsobeno jedním zásadním faktem. Na novou pracovní pozici jste přešel, vykonával ji a byl za ni odměněn. Vaše vzbouření mělo přijít ihned na začátku celého procesu, kdy Vás chtěl zaměstnavatel přeřadit. I když nejde o písemnou změnu pracovní smlouvy, která je obvyklá, nemáte v této situaci žádný nárok na výpověď z vlastní strany.

Počítá se nemocenská do zkušební lhůty? Může mě zaměstnavatel na nemocenské vyhodit ještě během zkušební lhůty?
===============
Nepočítá. Pokud onemocníte po několika dnes nástupu do zaměstnání a následně půjdete na nemocenskou, nemusí zaměstnavatel čekat na to, až se z nemocenské vrátíte, aby Vás mohl vyhodit. Ve zkušební lhůtě to může provést kdykoliv.

Mohu během těhotenství uzavřít se svým zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti? Mít dva pracovní poměry, z nichž jeden je hlavní a na dobu neurčitou?
==============================
Tento model se samozřejmě nevylučuje. Vy opravdu můžete uzavřít další dohodu o pracovní činnosti a dokonce i s vlastním zaměstnavatelem. Je třeba myslet na to, že dohoda musí být sepsána na zcela jiné pracovní úkony, než které máte uvedeny v klasické pracovní smlouvě. V rámci jednoho zaměstnavatele lze totiž vykonávat každou činnost pouze jedenkrát.

Byla jsem nucena jít kvůli rizikovému těhotenství na nemocenskou. Bude tato doba, než porodím započítávána také do výsledného výpočtu na mateřský příspěvek?
=================
Bohužel tato doba nebude započítána do Vaší mateřské. Do této sumy je počítána pouze mzda, která byla odpracována ještě před tím, než jste nastoupila na mateřskou dovolenou.

Jsem OSVČ a pomalu, ale jistě se blíží mé plánované těhotenství. Zajímalo by mě, zda budu mít také nárok na podporu v mateřství, stejně jako běžní zaměstnanci.
======================
Na podporu samozřejmě budete mít nárok, pakliže si platíte tak zvané dobrovolné nemocenské pojištění. Většina obdobně zaměřených maminek však přeruší živnost, minimálně papírově a pobírá mateřský příspěvek. Podnikat samozřejmě můžete i nadále, ale například na manžela či jinou osobu.

Mohla bych dostat rodičovský příspěvek, kdybych několika týdnů po porodu nastoupila opět do zaměstnání?
===============
Bohužel v tomto případě zní odpověď ne. Mateřský příspěvek slouží ženám, které jsou opravdu na mateřské a plnohodnotně se starají o své malé dítě. Pakliže tuto činnost přesunete na někoho jiného a vydáte se do libovolného zaměstnání, automaticky ztrácíte nárok na tuto finanční podporu.

Absolvovala jsem v posledních pěti letech dvě mateřské dovolené, během kterých se mi narodily dvě děti. Nyní se blíží období, kdybych měla opět nastoupit do zaměstnání, ale zaměstnavatel mě nechce přijmout pro nadbytečnost. Na co mám podle zákoníku práce nárok?
===============
Ze zákona je povinnost zaměstnavatele Vás vzít nazpět do pracovního poměru. Pakliže jeho firma trpí opravdu nadbytečností zaměstnanců, musíte se smířit s okamžitým propuštěním z této pracovní pozice, avšak za předpokladu, že Vám bude vyplaceno náležité odstupné ve výši tří měsíčních platů, na které máte samozřejmě ze zákona nárok.

Jsem pracující muž, který vydělává méně než jeho manželka. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu na mateřskou dovolenou. Může to být nějaký problém pro mého zaměstnavatele, respektive nemůže mě vyhodit?
=====================
Ze zákona Vás samozřejmě vyhodit nemůže. To platí v případě, že mu oznámíte, že jste na mateřské dovolené. Pokud však budete chtít být pozorný vůči svému zaměstnavateli a oznámíte mu předběžné datum odchodu na mateřskou dovolenou ještě dříve, než na ní opravdu budete, může se opravdu stát, že Vám během této doby ukončí pracovní poměr, aby Vám nemusel držet místo po návratu z rodičovské dovolené.

Budu mít jako podnikající muž nějaký problém s tím, že chci jít na mateřskou dovolenou? Jedná se mi především o možnost získání příspěvku.
================
Pakliže půjdete na mateřskou dovolenou místo své ženy, máte samozřejmě nárok na rodičovský příspěvek, i když si pravidelně neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, jako to dělá spousta žen OSVČ. Rozhodný den přiznání rodičovského příspěvku však nastává až dnem porodu Vašeho dítěte.

Ráda bych u svého manžela pracovala jaké účetní, tedy na plnohodnotnou pracovní smlouvu. Je tento model možný, pakliže je manžel fyzickou podnikající osobou?
=====================
Bohužel tento způsob zaměstnání není možný. Zmíněného modelu byste dosáhla jedině, pokud by Váš manžel disponoval společností s ručením omezením nebo byl zkrátka jinou právnickou osobou. V případě fyzické OSVČ jde totiž o tak zvaného „spolupracujícího“, kterým jste právě Vy, jako manželka, která nemá nárok na uzavření pracovní smlouvy.