Nemoc z povolání je pojmem, o němž slyšel bezpochyby každý zaměstnanec, jen málokdo však ví, jaká pravidla panují při jejím získání. Jak velké může být odstupné, popřípadě kdy máte nárok na odpovídající rentu?

Z celkového průzkumu logicky vyplývá, že nemoc z povolání získávají především lidé, kteří vykonávají namáhavou manuální činnost. U ní je totiž vyšší riziko zdravotního onemocnění s dlouhodobými následky.

Seznam nemocí z povolání

Prvopočátkem všeho budou jistě vaše zdravotní komplikace. Při jejich prokazování musí být naprosto zřejmé, že vznikly prováděním pracovních úkonů u vašeho zaměstnavatele v delším časovém úseku. Lékařský posudek tak vychází z poměrně bohatého seznamu nemocí z povolání, kam by měl patřit i váš případ. Databáze nemocí je vládou každoročně aktualizována a obsahuje desítky položek.

Nemoc z povolání vs. nedodržení bezpečnosti práce

Rozlišovat také musíte případ, kdy máte nemoc z povolání nebo jste si způsobili pracovní úraz a ten vznikl při nedodržení striktních postupů od zaměstnavatele. V takovém případě budete jenom velice stěží prokazovat, že jde o dlouhodobé onemocnění vzniklé v důsledku práce.

Vhodný posudek a odstupné

Pakliže se u vás nemoc z povolání projeví v plné míře a znemožní vám další absolvování pracovního procesu, stane se pro vás nosným článkem zdravotní posudek. Ten může být potvrzen jak firemním lékařem, tak nezávislými odborníky. U přiznané nemoci z povolání předstupujete před vyšší lékařskou komisi.

Obvykle bývá zvykem, že při nemoci z povolání dochází k ukončení právní činnosti s nárokem na odstupné. Ať už svůj pracovní poměr skončíte dohodou nebo ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, mělo by vám náležet odstupné ve výši alespoň dvanácti měsíčních platů.

Dlouhodobá náhrada škody

Jestliže nemocí z povolání došlo ke snížení vašeho pracovního uplatnění na trhu a vy nastupujete na méně kvalifikovanou a hlavně méně placenou pozici, bude vám finanční rozdíl doplácen. Povětšinou jdou tyto finance z pojištění posledního zaměstnavatele, u něhož byla prokázána nemoc z povolání.

V reálu to znamená, že pracujete méně, popřípadě se tolik nenamáháte a zároveň máte stejný plat, jako před prokázáním nemoci z povolání. Tutu náhradu výdělku lze pobírat až do důchodového věku, tedy do 65 let za předpokladu, že vaše onemocnění stále přervává.

Lékařské výlohy za nemoc z povolání

Není to však jenom náhrada příjmu, o níž jsme vás informovali výše. Pakliže vám nemoc z povolání způsobí další zdravotní komplikace, které například nechce proplácet pojišťovna, můžete tyto výdaje požadovat po svém zaměstnavateli. V některých případech může jít také o bolestné nebo proplacení ztíženého společenského uplatnění.