Přijímací pohovor je nedílnou součástí každého výběrového řízení. Spousta z nás je zvyklá především na ten klasický pohovor, tedy okamžik, kdy dostanete pozvání do dané společnosti a zúčastníte se ústního sezení, kde povětšinou sedíte vy sami, včetně personalisty a dalších zaměstnanců firmy.

Model, který je naprosto běžný, avšak nemusí být natolik průkazný z hlediska volby toho správného adepta. Ústní pohovory jsou povětšinou dlouhé 30 až 45 minut, během nichž vás personalista vyzkouší z určitých znalostí a na základě vašich odpovědí se pokusí vyhodnotit vaši reálnou kvalifikaci, zájem, apod. A právě to je někdy dosti náročné.

Daleko efektivnější a stále využívanější je novodobý způsob pohovoru, který je označován anglickým výrazem Assessment centre. Řešení, k němuž se stále častěji uchylují především velké společnosti, které do svých řad vybírají pracovníky na nejrůznější pozice.

Co je to Assessment centre?

Výraz Assessment centre by šel označit českým překladem „hodnotící středisko“ a občas bývá uváděn pod zkratkou AC. Jde o přejatý pojem, který se do podvědomí tuzemských společností zaryl poměrně rychle.

Již samotný překlad do určité míry naznačuje, co si představit pod Assessment centre. Je to ústní pohovor, kterého se však neúčastníte pouze vy sami a příslušní pracovníci dané společnosti, přítomno je více uchazečů o danou pozici a ústní i praktický pohovor je realizován se všemi najednou.

Každého možná nyní napadne, v čem asi spočívá hlavní smysl této hromadné akce? Odpověď je však více, než jednoduchá. Assessment centre totiž prověří všechny najednou a především v mnoha situacích, z nejrůznějších znalostí a hned z kraje pohovoru, který trvá i několik hodin, může být téměř zřejmé, kdo se pro danou pozici hodí nejlépe.

Hromadné porovnání všech uchazečů prozradí jejich slabiny, vlastnosti, silné stránky a vystupování v kolektivu.

Jak probíhá Assessment centre?

Průběh tohoto typu pohovoru má povětšinou tři části, kterým se jednoduše nevyhne žádný z uchazečů.

  • Představení sebe sama

  • Realizace skupinových úkolů

  • Provádění individuálních úkolů

Jak sami můžete správně tušit, v první fázi vás čeká prezentace vaší osoby, často musíte být znalí i v informacích týkajících se dané společnosti kam se hlásíte nebo dokonce v náplni práce pro konkrétní pracovní pozici.

Personalista či jiný pracovník společnosti pak zadá všem najednou či utvořeným skupinkám pracovní úkoly, které samozřejmě vychází z daného pracovního zaměření. Během jejich realizace jsou jednotliví účastníci podrobeni poměrně důkladnému sledování a vyhodnocování jejich chování a zvládnutí požadovaného zadání, včetně týmové práce.

Pod pojmem individuální úkoly si pak můžete představit řadu nejrůznějších testů, kterým se nevyhne žádný z uchazečů a jejichž vyhotovení je prováděno v průběhu celého Assessment centre.

Připravte se na skupinový pohovor

Assessment centre je tedy opravdu důkladnou prověrkou vašich předností, kde se vám jenom stěží podaří zakrýt vaše nedostatky či negativní vlastnosti. Jejich míru však můžete náležitým způsobem minimalizovat tím, že se na tento pohovor důkladně připravíte a budete se držet několika podstatných rad.

Základem jsou bezpochyby vědomosti, jak jsme již naznačili výše. Znalosti problematiky dané pracovní pozice, údaje o firmě, nabízených službách a produktech.

Pakliže jste již někdy absolvovali Assessment centre, máte jistě řadu praktických zkušeností, ze kterých můžete vycházet. Pokud ne, zkuste se obrátit na někoho, kdo si tímto přijímacím pohovorem již prošel a zajímejte se o jeho samotný průběh.

Pozvěte k sobě své přátele nebo rodinné příslušníky a vyzkoušejte si před nimi své formální vystupování, ať už v rámci nějakých úkolů či obecně. Zjistíte tak reálnou zpětnou vazbu vašeho chování a působení na okolí. Diskutujte s lidmi s obdobných pracovních pozic a připravujte se především psychicky, protože Assessment centre, to je pořádný stresový oříšek, jež ověří vaše fungování v náročných situacích.

Přijměte jakékoliv hodnocení

Ať už takový pohovor dopadne jakkoliv, vždy se z něj snažte čerpat a odnést si co nejvíce zkušeností, informací a praktických rad. V případě neúspěchu je nejdůležitější, vyslechnout si názor hodnotící komise, protože právě na jejím základě můžete zlepšovat své vystupování a obrnit své případné slabiny, což se vám hodí při dalším Assessment centre pohovoru.