Zná to hlavně velká spousta absolventů středních nebo vysokých škol. Dorazí na několik pohovorů, které pokaždé dopadnou s velkým neúspěchem. A odůvodnění? Nedostatečná praxe nebo zkušenosti v konkrétním oboru.

Nelze se ostatně čemukoliv divit, protože kvantum vzdělávacích institucí lpí především na teoretických znalostech a těch praktických se studentům dostane jen v omezené míře. Přitom praxe mnohdy rozhoduje o vašem dlouhodobém úspěchu v zaměstnání a zajímavých platových podmínkách.

Pakliže také spadáte do této kategorie čerstvých absolventů, nezoufejte, existuje totiž velice přínosné řešení.

Stáže ve firmách

Jsou to stáže, prostřednictvím nichž můžete nabýt tížené dovednosti, s nimiž se posléze budete honosit v životopise. Jde vlastně o určitý druh vzdělávání v reálném prostředí, jež by vám měl přinést tížená ovace.

Získat stáž v české nebo mezinárodní společnosti lze hned několika způsoby. Tím nejznámějším jsou bezpochyby pravidelně vypisované projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se pro stovky uchazečů nabízí uplatnění v odlišných oborech.

Druhou variantou jsou společnosti, které tyto stáže zprostředkují, jak na území ČR, tak za hranicemi.

Ideální účastník stáže

Jak již bylo uvedeno výše, typickým uchazečem o stáž je především absolvent bez praxe. Těchto služeb však mohou využít i nezaměstnaní jedinci, popřípadě lidé, kteří by rádi změnili zaměření svého oboru a vyžadují proto praxi. Stáže ve firmách často volí i matky na mateřské dovolené před návratem do práce. Věková hranice účastníků je obvykle v rozmezí od 18 do 40 let.

Pokud byste se zajímali o stáže v zahraničí, musíte počítat i s tím, že z daného oboru máte alespoň minimální praxi a disponujete jazykovými dovednostmi. Doba takového zaučování se pohybuje od jednoho měsíce do dvou let, v závislosti na požadavcích klienta.

Hodně zkušeností, málo peněz

Už ze samotného principu fungování této služby je zcela patrné, že výstupem stáže ve firmě pro vás nebudou finanční prostředky, nýbrž nabyté zkušenosti. Je pochopitelné, že se vám dostane alespoň minimální odměny. Do konkrétní společnosti se však vydáváte se zcela odlišným motivem.

To je jedna z věcí, s níž musí uchazeč počítat. Co se týče pracovního zaměření, meze se dozajista nekladou. Předkládány jsou jak technické a ekonomické obory, tak i ty umělecké, které jsou samozřejmě méně časté.

Aby byla vaše stáž ve firmě skutečným přínosem, snažte se během absolvované praxe vystřídat co nejvíce pracovních pozic a osvojit si velké množství dovedností. Nabyté zkušenosti vám pomohou při hledání lepší a kvalitnější práce.