Plat, mzda, výdělek a obecně peníze. Element, kvůli kterému všichni chodí do práce a jenž je hnacím motorem všech lidí. Kromě přidávání, které je bezpochyby velice příjemným procesem, může však docházet i ke snižování platu. Co si však zaměstnavatelem může dovolit v této otázce a má právo na to, snížit vám plat?

Tuto problematiku probereme pěkně od počátku.

Soukromý a veřejný sektor

V úvodu je třeba zmínit, že existují dva pracovní sektory, u nichž se snižování finančního ohodnocení trochu odlišuje.

  • Privátní pracovní sféra

  • Veřejná pracovní sféra

Pokud hovoříme o soukromém sektoru, je mzda zaměstnanci přiznána na základě písemné dohody. Její změna, respektive snižování nebo zvyšování je pak řízeno dalšími dodatky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato oblast pracovních příležitostí je tedy vždy o dohodě a společnost, ve které pracujete jednoduše má právo na snížení platu, musíte s ním však souhlasit prostřednictvím uzavřeného dodatku.

Snižování platu ve veřejné správě

Zcela opačný segment představuje státní, respektive veřejný sektor, v němž může taktéž docházek ke snižování platu. Do této pracovní sféry patří většinou státní, městské a obecní složky, příspěvkové organizace, fondy a další.

U tohoto typu zaměstnavatele je vaše mzda řízena platovými tabulkami stanovenými zákonem. Výše platu se povětšinou přizpůsobuje dosaženému vzdělání a délce předchozích pracovních poměrů. Součástí výplaty je však i osobní příplatek, který je regulovatelný a odvíjí se od pracovního nasazení, výsledků a vykonávané práce. A právě tato část mzdy je měnná a zaměstnavatel prostřednictvím ní může provést snížení vašeho platu.

Velikost osobního příplatku

Snížení mzdy v případě veřejného sektoru může být poměrně rapidní, což se odvíjí od přiznaného osobního ohodnocení. Na základě příslušných paragrafů § 131 ods. 1 a § 131 ods. 2 zákoníku práce lze docílit dvou zcela odlišných velikostí příplatku.

  • Příplatek ve výši 50% platového tarifu

  • Příplatek ve výši 100% platového tarifu – týká se výše uvedených osob, jež se pyšní větší odborností, než kolegové nebo produkují mnohem více činností – zaměstnanci mohou dosáhnout 100% pouze za předpokladu, že spadají do desáté až šestnácté platové třídy

Osobní příplatek je v tomto ohledu označován, jako nenároková část platu, která se ale stává tou nárokovou v momentě přiznání zaměstnavatelem, i přesto však o ni můžete přijít.

Odejmutí osobního příplatku

Jak asi správně tušíte, má zaměstnavatel ve veřejném sektoru možnost manipulovat s touto složkou platového ohodnocení a pokud zaměstnanec nesplňuje patřičné náležitosti týkající se vyšší výkonnosti a pracovního nasazení, kvůli kterým byl příplatek uznán, může být i velice rychle odebrán, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě, respektive snížen.

Zaměstnavatel tak může provádět snížení vaší mzdy, to se však odvíjí od typu zaměstnavatele a závisí na tom, zda byl váš výdělek dohodnut nebo stanoven. Poté může dojít ke snížení dle výše uvedených variant.