Neplacené volno je pracovním pojmem, jehož význam by neměl podceňovat žádný zaměstnanec. Velká část populace nevyužívá svých zákonných možností v tomto směru a často si pro řešení nejrůznějších situací bere dovolenou. Přitom tu lze velice jednoduše ušetřit tím, že si vezmete neplacené volno.

Jak samotný název prozrazuje, je patrné, že za tento den absence v práci nedostanete obvyklou výplatu, pro mnohé je to však daleko únosnější východisko, než přijít o den dovolené.

Situace, kdy je možné využít neplacené volno

Neplacené volno vzniká povětšinou z podnětu zaměstnance. V tomto případě se ale rozlišují dva typy důvodů proč žádat, potažmo získat neplacené volno.

  • Důvody občanského zájmu

  • Důvody osobního zájmu

Nyní si pojďme představit situace, které mohou v obou případech nastat.

Důvody občanského zájmu

U této kategorie je významné slůvku „občanského“. Jedná se totiž o životní okamžiky nevyžádané vámi samotnými, nýbrž okolím.

Typickým příkladem je pomoc při dopravní nehodě nebo při požáru, díky čemuž se včas nedostavíte na své pracoviště. Z tohoto titulu získávají neplacené volno i ti, jež vykonávají funkci v zastupitelstvu obce či města, kde mají nárok až na 20 dnů navíc.

Opomíjet není vhodné ani na časté darování krve, což je ve své podstatě služba veřejnosti.

Důvody osobního zájmu

Opakem toho jsou situace, jejichž strůjci jste vy sami. Nejčastěji je to kupříkladu úmrtí, u něhož vám musí zaměstnavatel poskytnout jeden, maximálně dva dny volna. Obdobné je to také při stěhování, respektive změny adresy.

Daleko příjemnější bude pravděpodobně svatba, a to nejenom z obecního pohledu, ale i neplaceného volna. Nárok máte na dva dny, z toho jeden den bude placený klasickou mzdou.

Kromě těchto obvyklých situací, jsou to však i mnohé další.

  • Návštěva lékaře v pozici doprovodu rodinného člena

  • Porod vlastního dítěte

  • Účast na stávce

  • Hledání nové práce ve výpovědní lhůtě – půl dne náhradního volna každý týden

Nemožnost práce z pohledu zaměstnavatele

Setkat se samozřejmě můžete se situací, kdy vám není umožněno plnění pracovní náplně z hlediska zaměstnavatele, například při jeho stěhování nebo porušení objektu nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou vichřice či povodně.

V tomto ohledu zbystřete, pakliže vám bude zaměstnavatel nabízet neplacené volno. Nárok totiž máte na plnohodnotnou mzdu, jelikož nejde o vaše zavinění.

Dohoda se zaměstnavatelem

Ať už se bude jednat o jakýkoliv typ náhradního volna, vždy ho konzultujte se svým nadřízeným v dostatečném časovém úseku předem, pokud je to jen trochu možné. Mnohdy si můžete ještě před podpisem pracovní smlouvy stanovit pravidla nadstandardního využívání náhradního volna, což se týká povětšinou žen s malými dětmi.