Nacházíte se právě v nezáviděníhodné životní situaci, kdy jste nenadále přišli o práci a je pouze ve Vašich silách zvolit ty nejlepší prostředky pro získání nového zaměstnání? Nebo jste naopak znuděni svojí aktuální pracovní pozicí a rádi byste se ucházeli o nové, lepší a mnohem kreativnější místo? V obou případech Vám samozřejmě pomůže důsledně a precizně napsaný strukturovaný životopis.

Strukturovaný životopis
========
Co vůbec tento pojem znamená? S nejčastěji používaným a vyžadovaným dokumentem se můžete setkat také pod názvem Curriculum Vitae nebo ve formě zkratky CV. Jedná se o souhrn Vašeho vzdělání, dovedností a životní praxe, který je publikovaný v papírové či elektronické formě. Jeho hlavním úkolem je především částečné nastínění Vašich životních úspěchů, odborných znalostí a prezentování sebe sama pro svého potencionálního zaměstnavatele.

Tento důležitý a téměř nezbytný dokument, který nemůže chybět u žádného výběrového řízení nebo žádosti o zaměstnání je většinou spjat s krátkým motivačním dopisem, ve kterém popíšete svůj zájem o konkrétní pracovní místo nebo požadovanou pozici. Strukturovaný životopis je poté uceleným souhrnem a přehledem již zmíněných věcí. Kromě důsledné gramatiky musí být životopis především stručný, výstižný a přiměřeně dlouhý.

Struktura životopisu
========
Pokud chcete u svého budoucího zaměstnavatele uspět, je vhodné dodržet několik podstatných pravidel, které jsou při samotné tvorbě životopisu nezbytné a důležité.
Osobní údaje
Základním údajem jsou samozřejmě informace o Vaší osobě, kam bezesporu patří jméno, příjmení, adresa bydliště a kontaktní údaje. Je možné zmínit i datum narození nebo rodinný stav.

Vzdělání
========
Na prvním místě se v každém případě uvádí Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Není třeba vypisovat všechny školy až po základní docházku. Vhodná je zmínka i o právě probíhajícím studiu. Důležitými fakty je rok studia, název školy, studovaný obor a titul ze zakončené zkoušky.

Zaměstnání
==========
Stejným způsobem jako vzdělání popíšete i pracovní pozice od těch nejaktuálnějších. Název podniku, pracovní pozici a související informace doplňte potřebnou dobou působnosti. U tohoto bodu je jistě ideální zmínit vhodná pracovní místa týkající se zaměstnání, o které máte potencionální zá­jem.
Kurzy, ocenění, diplomy, apod.
Mezi neopomenutelné informace patří i Vámi získané ocenění, diplomy a osvědčení, které jste získali po absolvování patřičných vzdělávacích kurzů a školení. Nejpodstatnější jsou ta, která mohou být svým charakterem přínosem pro novou pracovní pozici.

Jazykové dovednosti
===================
Zmiňte se o všech jazycích, které ovládáte a samozřejmě o úrovni znalostí. Není na škodu zmínit Vaše jazykové vybavení v psaném projevu nebo při ústní komunikaci. Vzhledem k současným vysokým požadavkům na tyto znalosti je lepší se o svých jazykových přednostech trochu rozepsat.
Počítačové dovednosti a další
Moderní a technologická doba si žádá své, proto je tento bod životopisu jeho nepostradatelnou součástí. Krátce a heslovitě popište všechny svoje dovednosti z tohoto oboru, které se týkají jak internetu, ovládání, tak samotné práce s počítačem a softwarem. Kromě jiného můžete upozornit i na jiné přednosti, kterými disponujete. Ať je to řidičský průkaz na automobil nebo jiné motorové vozidlo, schopnost rychlé práce na psacím stroji nebo Vaše další výjimečné vlastnosti.

Koníčky
=======
Jako doplňující informace můžete uvést i Vaše záliby a koníčky. Potencionální zaměstnavatel si dle těchto údajů udělá svůj názor a představu, jak trávíte svůj volný čas. Jak sami vidíte, tvorba strukturovaného životopisu je poměrně zásadní věcí, kterou není radno v žádném případě podceňovat. Tyto základní údaje jsou klíčovými informacemi, podle kterých Vás může firma či společnost pozvat k dalšímu, v nejčastějších případech ústnímu pohovoru a jednání. Věnujte tvorbě a správné informační hodnotě dostatečné množství času, které Vám může zajistit vysněné zaměstnání.

"Chci vytvořit online životopis":[http://www.praceunas.cz/zivotopisy]