Nacházíte se právě v nezáviděníhodné životní situaci, kdy jste nenadále přišli o práci a je pouze ve Vašich silách zvolit ty nejlepší prostředky pro získání nového zaměstnání? Nebo jste naopak znuděni svojí aktuální pracovní pozicí a rádi byste se ucházeli o nové, lepší a mnohem kreativnější místo? V obou případech Vám samozřejmě pomůže důsledně a precizně napsaný strukturovaný životopis.

Strukturovaný životopis

Co vůbec tento pojem znamená? S nejčastěji používaným a vyžadovaným dokumentem se můžete setkat také pod názvem Curriculum Vitae nebo ve formě zkratky CV. Jedná se o souhrn Vašeho vzdělání, dovedností a životní praxe, který je publikovaný v papírové či elektronické formě. Jeho hlavním úkolem je především částečné nastínění Vašich životních úspěchů, odborných znalostí a prezentování sebe sama pro svého potencionálního zaměstnavatele.

Tento důležitý a téměř nezbytný dokument, který nemůže chybět u žádného výběrového řízení nebo žádosti o zaměstnání je většinou spjat s krátkým motivačním dopisem, ve kterém popíšete svůj zájem o konkrétní pracovní místo nebo požadovanou pozici. Strukturovaný životopis je poté uceleným souhrnem a přehledem již zmíněných věcí. Kromě důsledné gramatiky musí být životopis především stručný, výstižný a přiměřeně dlouhý.

Struktura životopisu

Pokud chcete u svého budoucího zaměstnavatele uspět, je vhodné dodržet několik podstatných pravidel, které jsou při samotné tvorbě životopisu nezbytné a důležité.
Osobní údaje
Základním údajem jsou samozřejmě informace o Vaší osobě, kam bezesporu patří jméno, příjmení, adresa bydliště a kontaktní údaje. Je možné zmínit i datum narození nebo rodinný stav.

Vzdělání

Na prvním místě se v každém případě uvádí Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Není třeba vypisovat všechny školy až po základní docházku. Vhodná je zmínka i o právě probíhajícím studiu. Důležitými fakty je rok studia, název školy, studovaný obor a titul ze zakončené zkoušky.

Zaměstnání

Stejným způsobem jako vzdělání popíšete i pracovní pozice od těch nejaktuálnějších. Název podniku, pracovní pozici a související informace doplňte potřebnou dobou působnosti. U tohoto bodu je jistě ideální zmínit vhodná pracovní místa týkající se zaměstnání, o které máte potencionální zá­jem.
Kurzy, ocenění, diplomy, apod.
Mezi neopomenutelné informace patří i Vámi získané ocenění, diplomy a osvědčení, které jste získali po absolvování patřičných vzdělávacích kurzů a školení. Nejpodstatnější jsou ta, která mohou být svým charakterem přínosem pro novou pracovní pozici.

Jazykové dovednosti

Zmiňte se o všech jazycích, které ovládáte a samozřejmě o úrovni znalostí. Není na škodu zmínit Vaše jazykové vybavení v psaném projevu nebo při ústní komunikaci. Vzhledem k současným vysokým požadavkům na tyto znalosti je lepší se o svých jazykových přednostech trochu rozepsat.
Počítačové dovednosti a další
Moderní a technologická doba si žádá své, proto je tento bod životopisu jeho nepostradatelnou součástí. Krátce a heslovitě popište všechny svoje dovednosti z tohoto oboru, které se týkají jak internetu, ovládání, tak samotné práce s počítačem a softwarem. Kromě jiného můžete upozornit i na jiné přednosti, kterými disponujete. Ať je to řidičský průkaz na automobil nebo jiné motorové vozidlo, schopnost rychlé práce na psacím stroji nebo Vaše další výjimečné vlastnosti.

Koníčky

Jako doplňující informace můžete uvést i Vaše záliby a koníčky. Potencionální zaměstnavatel si dle těchto údajů udělá svůj názor a představu, jak trávíte svůj volný čas. Jak sami vidíte, tvorba strukturovaného životopisu je poměrně zásadní věcí, kterou není radno v žádném případě podceňovat. Tyto základní údaje jsou klíčovými informacemi, podle kterých Vás může firma či společnost pozvat k dalšímu, v nejčastějších případech ústnímu pohovoru a jednání. Věnujte tvorbě a správné informační hodnotě dostatečné množství času, které Vám může zajistit vysněné zaměstnání.

Chci vytvořit online životopis