Vytýkací dopis je písemností, jejíž název do značné míry mnohé prozrazuje. Jde o listinu, kterou vám může zaslat zaměstnavatel a v rámci níž vás upozorňuje na neplnění určitých povinností, nevhodnou pracovní morálku nebo špatné výsledky v zaměstnání.

Povětšinou je vytýkající dopis nemilou předzvěstí ukončení pracovního poměru, nemusí to být však pravidlem. Tento dokument lze brát také jako případné napomenutí.

Doručení vytýkacího dopisu

Vzhledem k tomu, že je ukončení pracovního poměru v souvislosti s doručením vytýkacího dopisu spojeno s určitými pravidly, můžete si být jisti, že vám bude tato listina zaslána do vlastních rukou. To vše prostřednictvím klasických poštovních služeb, díky nimž zaměstnavatel získá potvrzení o tom, že vám byl dokument řádně předán.

Jestliže koketujete s myšlenkou, že si vytýkací dopis jednoduše nepřevezmete, pravděpodobně vás zklameme. Pokud vás pošťák nezastihne, získáte do schránky pouze poučení o tom, že je listina uložena na poště po dobu deseti dnů. Po uplynutí této lhůty je vytýkací dopis považován za doručený, ať už si ho fyzicky vyzvednete nebo ne.

Co je obsahem vytýkajícího dopisu?

S největší pravděpodobností je to hlavně výčet vašich pracovních neúspěchů za poslední časové období. Upozorněni budete na nesplněné úkoly a předepsané normy. Sdělena vám může být také informace o vaší nevýhodnosti pro zaměstnavatele a o tom, že firmě již nepřinášíte žádné zisky či kladné hodnoty.

Nedostatky, na které jste pouze upozorněni a povětšinou je vám sdělena i časová lhůta, v níž byste měli být schopni vše řádným způsobem napravit.

Ověřujte, diskutujte a pátrejte

Ne vždy musí být obsah vytýkacího dopisu právoplatný. Rozhodně se podobnými výtkami nenechte zastrašit a prověřte si jejich pravdivost. Zaměřte se například na pracovní výkony svých kolegů, zda jsou jejich výsledky obdobné či nikoliv. Ne pokaždé musí být vytýkací dopis jen o pracovních neúspěších, ale také o osobních sympatiích nebo o úmyslu, zbavit se jednoho pracovníka bez finančního vyrovnání.

Pohlídejte si nárok na odstupné

Pokud obdržíte vytýkací dopis, v němž jsou uvedeny vaše skutečné nedostatky v pracovní náplni, určitě se nevyhýbejte jejich nápravě ve stanovené lhůtě. Pakliže tak neučiníte, má zaměstnavatel nárok na ukončení pracovního poměru a to bez nároku na jakékoliv finanční odškodnění, respektive na odstupné.

Tento stav se týká pouze situace, kdy vám byl doručen vytýkací dopis v posledních dvanácti měsících, a byla vám stanovena lhůta pro narovnání pracovních nedostatků. Pokud vám zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr bez odškodnění ve lhůtě delší, musí vám doručit nový vytýkací dopis se stanoveným termínem nápravy.

Jestliže vše dle vytýkacího dopisu odstraníte a přesto bude trvat zaměstnavatel na vaší výpovědi, máte již nárok na klasické odstupné, které tvoří dva měsíční platy.