Pojem motivační dopis se nejčastěji vyskytuje v souvislosti s dalšími slovními spojeními, jako jsou pohovor, životopis nebo ucházení o pracovní místo. Je tedy zcela zřejmé a logické, že se jedná o materiál, který budete předávat svému budoucímu zaměstnavateli společně s životopisem. Ač to možná spousta lidí opomíjí, má tento dokument opravdu velkou váhu. Na jeho základě totiž bývají uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru. To vše samozřejmě ve spojení s dobře napsaným životopisem.

Motivační dopis obsahu téměř vše ostatní, co chcete sdělit zaměstnavateli a je tématicky nevhodné uvádět v životopise. Obecně lze říci, že pomocí maximálně jednostránkového dokumentu, budete vysvětlovat svůj zájem o danou pracovní pozici a předkládat personalistovi nebo jiné osobě svoje klady a přednosti. Styl, charakter a celkový obsah písemnosti musí být natolik zajímavý, aby Vás konkrétní společnost pozvala na toužebný pohovor.

Typy motivačních dopisů
=======================
Rozlišujeme čtyři základní typy motivačních dopisů, které jsou ve své podstatě velice blízké, pouze se využívají v různých životních situacích.

1) **Nevyžádaný motivační dopis** – občan využívá tuto listinu pro získání pracovního místa u zaměstnavatele, který nepoptává žádnou novou pracovní sílu, přesto se uchazeč snaží zaujmout svými vlastnostmi a dovednostmi
2) **Vyžádaný motivační dopis** – ten je zasílán firmě na základě poptávkového řízení a veřejné nabídky pracovního místa
3) **Motivační dopis profesionála** – je tvořen převážně lidmi, kteří nejsou spokojeni se svojí aktuální pracovní pozicí a hledají nové místo, díky svým významným znalostem si uvědomují svoje vědomosti z daného oboru nebo problematiky
4) **Motivační dopis absolventa** – charakter tohoto dokumentu je zaměřen spíše na teoretické znalosti z aktuálně ukončeného studia, než prosazování praktických zkušeností
Struktura motivačního dopisu

Každá úřední, oficiální nebo důležitá listina má určitá vhodná pravidla a definice samotné tvorby. Stejně tomu je i u tohoto díla, které se skládá ze tří základních a obsahově odlišných částí, které jsou nezbytnou podmínkou.

1) **Přehledná struktura a oslovení** – kromě správného oslovení konkrétného adresáta či společnosti je také nutné do hlavičky dokumentu doplnit adresu svoji a dané firmy či personalisty
2) **Hlavní pasáž** – v tomto segmentu se nachází především informace o tom, jak jste danou práci nalezli, proč jste zrovna Vy tím pravým uchazečem, zdůraznění pozitivních vlastností a neopomenutí pracovních cílů
3) **Závěrečná část** – doplnění kontaktu, na kterém jste k zastižení a ukončení dokumentu datem a místem sepsání, podstatný je i vlastnoruční podpis, pokud je dopis zasílán v papírové podobě

Co lze do motivačního dopisu uvést
==================================
Kromě výše zmíněného základního rozdělení této listiny je samozřejmě důležitý také samotný obsah, který zanechá na čitateli ten nejzásadnější dojem. Pojďme si tedy alespoň v bodech zdůraznit některé podstatné pasáže a vlastnosti, na které není radno zapomínat.

- délka motivačního dopisu by neměla přesáhnout hranici jedné strany A4
- moderní doba si žádá své, proto je vhodné dokument vytvořit na počítači a provést důkladnou kontrolu gramatiky
- je vhodné uvést fakt, jak jste k samotné nabídce pracovního místa přišli
- stručně popsat svoje studijní a dosavadní pracovní výsledky a neustále zdůrazňovat svoje kladné povahové vlastnosti
- vyzdvihněte pracovní úspěchy a zkušenosti z daného oboru
- odkazujte se i na patřičné pasáže ve Vašem životopisu, které se týkají aktuálně popisovaných věcí
- snažte se vytvořený motivační dopis neposílat ve stejné formě více firmám a přistupujte ke každému pracovnímu místu individuálně
- neopomínejte ani své povahové vlastnosti, které mohou být pro potenciálního zaměstnavatele také důležité
- sdělte i informaci o tom, že se v případě zájmu velice těšíte na připravovaný pohovor

Pomocí těchto stručných bodů a základní struktury, lze vytvořit velice zajímavý a úspěšný motivační dopis. Stále mějte na paměti, že právě tato listina rozhoduje o tom, zda se konaného pohovoru zúčastníte nebo ne. Věnujte tvorbě dlouhou a důkladnou přípravu, jejíž začátek bude situován do přehledných klíčových slov a podstatných informací, které následně správně a chronologicky sepíšete do finální podoby. Pro ideální pochopení těchto informací se můžete inspirovat ve dvou krátkých verzích a strohých ukázkách motivačních životopisů.

Ukázka motivačního dopisu
=========================
**MOTIVAČNÍ DOPIS Č.1** – směřovaný na společnosti AutoCont CZ a.s. k rukám personalisty pana Nováka – pracovní pozice TECHNIK

Pan Karel Novák
AutoCont CZ a.s.
Sokolovská 127
712 54 Brno

Vážený pane Nováku,
díky internetovému portálu www.praceunas.cz jsem narazil na Váš publikovaný inzerát týkající se pracovní pozice servisního technika a zároveň věřím, že bych byl velice vhodným kandidátem. Svoje počítačové dovednosti a zkušenosti jsem začal sbírat již při studiu na Vysoké škole technické v Praze, kde jsem úspěšně absolvoval obor vývoje softwarových aplikací. Na trhu práce se pohybuji od roku 1996, kde působím především v pozicích programátorských a technických. Stavbou a opravou počítačových komponent se zabývám již několik let ve velkých společnostech jako jsou Hewlett Packard nebo Minolta. Kromě zaměstnaneckých aktivit působím ještě ve sdružení servisních techniků města Brna. Ke své práci přistupuji velice obezřetně, precizně a s naprostým profesionalismem. Blaho zákazníka je mým hlavní a výsadním cílem. Rád bych se se svými mnohaletými zkušenostmi podílel na rozvoji Vaší společnosti a jejím jménem dále šířil pouze funkční a bezproblémovou techniku. V případě úspěchu u výběrového řízení, bych velice rád absolvoval další vzdělávací kurzy, které povedou k rozvoji mých znalostí v tomto oboru. Všechny Vaše dotazy směřované na mojí osobu jsem schopen sdělit pomocí telefonického kontaktu nebo emailu. Předem děkuji za Váš drahocenný čas. S pozdravem

Datum, místo a podpis

Karel Bláha
Havlíčkovo náměstí 45
712 54 Brno

**MOTIVAČNÍ DOPIS Č.2** – odpověď na inzerát společnosti Patria Finance a.s. – pracovní pozice - BURZOVNÍ MAKLÉŘ Paní Karolína Nováková
Patria Finance a.s.
Poštovní 458/91
863 42 Ostrava

Vážená paní Nováková,

okamžitě po nalezení inzerátu společnosti Patria Finance a.s. jsem se rozhodl, že Vás musím neprodleně kontaktovat. Jsem vysoce znalý a proškolený burzovní makléř, který by rád své schopnosti, letitou praxi a výnosné dovednosti rozvíjel v unikátní a prosperující společnosti, jako je Partia Finance a.s. Díky svým úspěchům z burzovního pole jsem přesvědčen, že jsem tím pravým kandidátem, kterého hledáte a hlavně mohu mít pro Vaši společnost značný přínos. Momentálně jsem úspěšným obchodníkem ve společnosti Burza Praha s.r.o., kde působím na vedoucím postu všech burzovních makléřů. Svoji letitou a velice úspěšnou praxi Vám podrobněji předkládám ve svém životopise. Zároveň si dovolím zmínit i několik mých certifikátů z USA, které se týkají právě obchodu s komoditami. Jakékoliv otázky k mojí osobě a mým znalostem či praxi velice rád zodpovím pomocí telefonu nebo emailu. Děkuji za posouzení mé žádosti o pracovní místo.

S přáním krásného dne

Datum, místo a podpis

Vlastimil Trtík
Novočeská 78
457 12 Opava