Ten, kdo někdy hledal zaměstnání libovolného typu, určitě narazil na pojem, respektive instituci zvanou personální agentura. Komerční subjekt, jež je velice obdobný klasickým úřadům práce, které zaštiťuje samotný stát.

Personální agentura je tak jednou z dalších možností, jak co nejrychleji nelézt novou pracovní pozici, která bude plně vyhovovat vašim potřebám. Pakliže vás tedy zajímá princip fungování a přínos personální agentury, čtěte směle dál…

Zvolte si správnou personální agenturu

Rozhodnete-li se využít služeb takového subjektu, musíte zvolit profesionální a kvalitní společnost, od níž můžete očekávat patřičný výsledek. Současný trh je totiž doslova zaplaven nejrůznějšími personálními agenturami. Některé pracují lépe, jiné hůře. Ne vždy největší znamená nejlepší. Je to podobné jako u obchodů. Menší agentury velmi často nabídnou osobní přístup a seznámí se s vámi důkladně. U větších agentur může nastat situace, že pro ně budete jen "položkou na skladu". Velmi často takové agentury příliš neřeší vaše požadavky, pouze rozesílají životopisy na všechny strany

Abyste se dopracovali k tomu, že vyberete personální firmu, jež disponuje bohatou databází nabídek a je aktivní z pohledu vyhledávání vhodných zaměstnavatelů i zaměstnanců, soustřeďte se pouze na subjekty, jejichž činnost je povolena ministerstvem práce a sociálních věcí.

Mezi známku profesionality a solidnosti patří bezpochyby další dva faktory.

  • Agentura po vás nesmí chtít žádné poplatky a platby

  • Využití vašich osobních dat můžete povolit pouze na základě písemného souhlasu

O mnohém samozřejmě vypovídají i reference společnosti či doporučení vašich blízkých.

Fungování na obě strany

Personální agentury jsou nápomocny nejenom samotným uchazečům o práci, ale také společnostem, které hledají vhodné zaměstnance. Lze tedy tvrdit, že jsou personální společnosti ideální pro obě strany.

Jednou z úloh takové personální agentury je plnit požadavky daných firem, které mají zájem o konkrétní pracovníky. Agentuře jsou povětšinou nadiktovány podmínky v podobě vzdělání, praxe či zkušeností, kterými musí potenciální uchazeč disponovat.

Opakem tohoto procesu je tvorba druhé databáze, kterou jsou nezaměstnaní lidé, jež shání práci ve svém oboru. Také jejich životopisy, dovednosti a vědomosti jsou seskupovány a následně porovnávány s požadavky mnohých zaměstnavatelů. V případě shody dochází k předložení nabídek té či oné straně.

Prostřednictvím personální agentury tak máte záruku, že vám budou prezentovány pracovní pozice odpovídající vašemu osobnímu profilu. Navíc se domůžete i předkládání informací o aktuálně probíhajících výběrových řízeních nebo výsledcích vašeho konání.

Jaké jsou modely personálních agentur?

Na první pohled se může zdát, že většina personálních agentur funguje na zcela totožném principu, tedy vyhledávání vhodných zaměstnanců a zaměstnavatelů. To je samozřejmě pravda, agentury se však odlišují způsobem vyhledávání.

Personální agentury využívající databázi pracovních úřadů

Jedním typem agentur jsou ty, jež předkládají pracovních nabídky uchazečům především na základě pasivních zdrojů informací, tedy databází úřadů práce, internetových serverů a dalších dostupných složek. Ve své podstatě odvádějí práci za vás, kterou byste měli s vyhledáním.

Personální agentury s přímým hledáním

Určitou kapitolou samou o sobě jsou personální agentury, které se zaměřují spíše na vyhledávání zaměstnanců firmám, které je oslovili. Tyto agentury však kromě svých databází uchazečů aplikují tzv. headhunting, respektive loví kvalifikované pracovníky, jež mají stálý pracovní poměr a oslovují je s mnohem lukrativnějšími nabídkami. Jednoduše se je snaží přetáhnout na stanu jiného zaměstnavatele.

Personální agentury uplatňující model klasické inzerce

Jde o nejtypičtější model personální agentury, která uchazečům o zaměstnání nabízí vyhledávání pracovní pozice zcela zdarma. Naopak pro společnosti hledá pracovníky za určitou finanční provizi. Nabízené pracovní pozice inzeruje na svých a mnohých dalších internetových portálech.

V každém případě je třeba konstatovat, že personální agentury mají při hledání svůj význam a je vhodné je aktivně využívat, navíc, pokud jsou z pohledu uchazeče o práci zcela bezplatné. Důraz je třeba klást pouze při výběru kvalitní a profesionální personální agentury.