Najít v dnešní době kvalitní zaměstnání je jistě mnohdy nesnadný úkol a často před námi stojí rozhodnutí, na které nejsme připraveni. Většina lidí hledá hlavní pracovní poměr. Jedná se o druh závazku, který poskytne stálý a jistý příjem, uhrazení povinných odvodů státu zaměstnavatelem, pocit ochrany a bezpečí. S touto myšlenkou žije většina z nás, ačkoliv ve skutečnosti taková být nemusí.

Přemýšleli jste už někdy o podnikání? Pro mnoho lidí je podnikání velká neznámá a velké procento z nich se děsí povinností, které na ně čekají. Jedná se často o přeháněný strach, který může znamenat zbytečné starosti. Někoho podnikání láká a má sám tendence se rozvíjet v určitém oboru. Někteří jsou do podnikání dohnáni bezvýchodnou situací. Pokud chcete znát bližší rozdíly a povinnosti těchto obou činností, tak čtěte dále. Samozřejmě se nabízí možnost skloubit jak hlavní pracovní poměr (budete dále zaměstnáni) s podnikáním ve svém volném čase (např. práce z domu nebo jiný přivýdělek)

Povinnosti podnikatelů
======================
OSVČ, neboli také osoba samostatně výdělečně činná má několik základních povinností, které musí zákonně provádět. První z nich je platba povinných pojištění, tedy sociálního a zdravotního pojištění. U hlavního pracovního poměru toto provádí zaměstnavatel, podnikatelé se o toto musí postarat sami, v případě, že nemají vlastní účetní. Téměř žádný podnikatel nezačíná jako plátce DPH, tudíž jde tato starost zpočátku stranou. Nelze zapomenout také na podávání daňových přiznání, které se s touto povinností pojí.
OSVČ nemá tolik povinností, jak se může na první pohled zdát. Čekají zde ovšem jiná úskalí a to ta pracovní.

Důvod pro OSVČ
==============
Je nějaký důvod začínat s OSVČ? Důvody mohou být dva a to pokud zaměstnavatel požaduje, abychom měli živnostenský list a nebo pokud sami chceme podnikat, jak se říká, “na své vlastní triko“.
Jestliže je podnikání vázáno smlouvou se zaměstnavatelem, tak obvykle není co řešit a lze navázat stálý a kvalitní pracovní poměr.

Pokud má ovšem dotyčný zájem se rozvíjet v činnosti, ve které najde uplatnění, tak je ke škodě podnikání nevyzkoušet. Zde se nabízí možnost pro mnoho oborů. Ještě než se ovšem s podnikáním začne, tak je potřeba promyslet několik faktorů a mezi ně patří:
- poptávka
- reklama
- uplatnění
Nejdříve je nutné zjistit, zdali je po oboru, ve kterém by jste chtěli podnikat, poptávka. V případě, že se jedná o žádanou činnost, tak je nutné zvážit propagaci a shánění klientů, případně dodavatelů zakázek. Jako poslední a téměř nejdůležitější bod je kvalifikace, tedy jestli jste dostatečně kvalifikovaní pro výkon činnosti.

Zaměstnání a finance
====================
Zatímco u HPP lze nastoupit prakticky okamžitě, tak u podnikání je třeba promyslet finanční situaci. V případě, že se podnikatel rozvíjí ve svém vlastním působení, tak je potřeba mít nejlépe základní prostředky pro provoz. Ne vždy lze podnikat již od začátku, pro určité činnosti je potřeba nakoupit vybavení, zaplatit provozovnu atd. Z toho důvodu je doporučené nejdříve vytvořit základní kapitál pro své podnikání. Začínat s podnikáním “na vlastní pěst“ zcela bez finančních prostředků je riskantní.
Vhodnou alternativou je zkombinovat podnikání a HPP, kdy si lze vyzkoušet podnikání při hlavním zaměstnání, jako vedlejší příjem. Jedná se o neriskantní způsob, jak si vyzkoušet, zdali je podnikání výnosné.

Nenechte se zlákat

V dnešní době je velmi populární trend obchodních zástupců. Firmy a společnosti často chtějí své zástupce, kteří jim budou shánět zákazníky za určité provize. Jedná se o metlu současnosti, kdy mnoho lidí přejde jako OSVČ a následně nemohou sehnat dostatečné množství klientů pro svoje základní výdaje. Pro mnohé komunikativní jedince se jedná o skvělou pozici, ale mnoho lidí je do podobných pozic uvrženo jako do poslední naděje na zajímavý plat. Ve většině případů zde bohužel není fixní plat, ale odvíjí se od aktivity a počtu klientů. Když je počet získaných klientů nulový, tak je nulový i výdělek.

Nebojte se zeptat, dostane se Vám pomoci
========================================
Při hledání správného místa nebo zjišťování informací se stále mnoho lidí bojí zeptat na důležité otázky. V případě, že se nacházíte na Úřadu práce, tak Vám jistě není do zpěvu. Pokud se ovšem rozhodnete podnikat, tak je vhodné se ptát. Pokud se chystáte přejít jako OSVČ přímo z Úřadu práce, tak můžete zažádat o podnikatelskou dotaci. Říká se, že je lepší se dvakrát zeptat než být za hlupáka, zde to platí dvojnásob. V případě, že se rozhodnete podnikat ve stejném oboru jako někdo z Vašich známých, tak určitě nešetřete s otázkami.


Dobré nebo špatné rozhodnutí
============================
Pocit pevné půdy pod nohama by vás měl provázet neustále. Hlavní pracovní poměr ho mnohdy lehce zajistí, ale pokud se nabízí možnost podnikání, která je po rozumné úvaze výhodná a nehrozí žádná rizika, tak se jedná o skvělý způsob seberealizace. V případě zaměstnaneckého poměru na OSVČ je potřeba důkladně pročíst pracovní smlouvu. Základem by měly být i osobní preference, pokud současné zaměstnání nepřináší dostatek uspokojení jak duševního, tak i finančního, tak je možná na čase začít uvažovat o změně.